Βίτσι: Το χιόνι ξεκινάει από την διασταύρωση Περικοπής και επάνω – φωτογραφίες

Βίτσι: Το χιόνι ξεκινάει από την διασταύρωση Περικοπής και επάνω