Η δραστηριότητα των Διευθύνσεων Αστυνομίας (Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης & Φλώρινας), κατά το μήνα Μάρτιο του έτους 2017, είναι η εξής:

Δραστηριότητα μηνός Νοεμβρίου των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας

Aναρτήθηκε η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  προς την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Επιτελικού Σχεδιασμού (πρώην ΥΔΤ & ΠτΠ), Διεύθυνση Δημοσιονομικής Διαχείρισης, Τμήμα Δημοσιονομικής Παρακολούθησης & Αναφορών,

Κατηγορία : Επικαιρότητα