Εργασία

ZHTEITAI MΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ/ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Μηχανολόγος/ Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος/ Μηχανικός ζητείται για μόνιμη εργασία σε Βιομηχανική Μονάδα.

Πληροφορίες αποστείλατε βιογραφικό : viom.mon@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΟΔΡΑΡΙΣΤΡΙΑ

Ζητείται φοδραρίστρια με εμπειρία σε εταιρεία γούνινων ενδυμάτων. Πληροφορίες : 6937011234

ΦΟΡΔΑΡΙΣΤΡΙΑ

ΦΟΡΔΑΡΙΣΤΡΙΑ

με μεγάλη εμπειρία ζητάει εργασία, μόνιμη ή περιοδική

6972.937.810

Σελίδα 1 από 2