Εγκαίνια Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Βασίλειος Δόικος»

Εγκαίνια Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Βασίλειος Δόικος»