Τα γουνοδέρματα Finnraccoon, BlueFrostfox, ShadowBlueFrostfox, ArcticMarbleFrostfox καθώς και άλλοι τύποι fox πωλήθηκαν κάτω από ισχυρό ανταγωνισμό σε ποσοστό 100%

Κατηγορία : Γούνα

9 - 13 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί η πρώτη του έτους δημοπρασία της NAFA με 2,6 εκατομμύρια δέρματα.

Κατηγορία : Γούνα

Η δημοπρασία Δεκεμβρίου της SagaFurs, η πρώτη δημοπρασία της σεζόν, ξεκίνησε με πιστοποιημένα Finnraccoon.

Κατηγορία : Γούνα