Όταν γονάτισε ο Καρράς στο κοινό: «Στα 40 χρόνια καριέρας έμαθα να σέβομαι»

Όταν γονάτισε ο Καρράς στο κοινό: «Στα 40 χρόνια μου καριέρας έμαθα να σέβομαι»