Ο πρόεδρος του Ν.Ο.Κ, σύμφωνα με το καταστατικό του (άρθρο 4, παράγραφος 7α και άρθρο 5, παράγραφος 1) και μετά από σχετική απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Ο.Κ. (πρακτικό Δ.Σ. υπ’ αριθμ. 9 της 23-5-2018/θέμα 1), προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς <<Καφετέρια Nautical Hall>> στην οδό Στρ. Σουγγαρίδη 1, στην βόρεια παραλία, την Τετάρτη 13-6-2018 και ώρα 19:00 π.μ.. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, στις 19:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο με όσα μέλη παρευρεθούν.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

– Πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς για την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής του μέλους του Ομίλου κ. Ντίκου Κωνσταντίνου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here