ΠΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

κ. Αναστασία Γκίκα

Αξιότιμη κυρία Γενικέ

Σε συνέχεια της συζήτησης μας σας υπενθυμίζω και σας αποστέλλω συνημμένα την από 30/04/2020 με ΑΠ: Φ15/ΜΚ/50194/Δ7 απάντηση σας σε επιστολή με τίτλο «Επισκέψεις μαθητών σε εκτροφεία και γουνοποιητικές επιχειρήσεις», η οποία βασίστηκε στην Φ12/56/5440/Δ1/15.01.2016 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ της προηγούμενης κυβέρνησης,  έχω να σας επισημάνω τα εξής:

  1. Τα γουνοφόρα ζώα στα εκτροφεία δεν βρίσκονται σε αιχμαλωσία γιατί γεννούνται, μεγαλώνουν και αναπαράγονται εντός αυτών των χώρων.
  2. Δεν υπάρχουν γουνοφόρα ζώα τα οποία να προέρχονται από το φυσικό περιβάλλον. Πολύ μικρό ποσοστό γουναρικών παράγονται από άγρια ζώα και τέτοια δεν υπάρχουν στην Ελλάδα.
  3. Αν θεωρούσαμε τα γουνοφόρα ζώα αιχμάλωτα το ίδιο θα έπρεπε να ίσχυε για τις όρνιθες, τους χοίρους, τα αμνοερίφια και τα βοοειδή. Όλα αυτά εκτρέφονται για το κρέας τους, το γάλα και τα προϊόντα του και ορισμένα και για το δέρμα τους (πχ: μοσχάρια, πρόβατα, κουνέλια), ενώ τα γουνοφόρα μόνο για το δέρμα τους. Τότε όμως θα έπρεπε να καταργήσουμε όλα τα ζώα από τη διατροφή μας.

Μετά από όλα αυτά σας παρακαλώ να μεριμνήσετε για την αλλαγή της εγκυκλίου με οποιονδήποτε κοινοβουλευτικό τρόπο κρίνεται αναγκαίο. Τα εκτροφεία γουνοφόρων αποτελούν πηγή οικονομικής ανάπτυξης για τους νομούς Καστοριάς και Κοζάνης και οι εκπαιδευτικές εκδρομές μαθητών σε αυτά συνεισφέρουν θετικά στην προαγωγή της γνώσης και εμπειρίας στις γενιές που έρχονται.

Με εκτίμηση

Ο Βουλευτής

Ζήσης Τζηκαλάγιας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here