Οι εισηγήσεις του 5ου Δημοτικού Συμβουλίου (16-04-2019)

Το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο αυτής της δημοτικής αρχής επιφυλάσσει σοβαρά θέματα, που ίσως καθορίσουν και την πολιτική των επόμενων δημοτικών αρχών. Διαλέγουμε τα θέματα 9, 27 και 40 ως ειδικής βαρύτητας (Προγραμματική με Εγνατία Οδό, αξιοποίηση Καστοριανών πλεούμενων, υπογραφή γραμματίου με TAP), για τα οποία παραδόξως δεν έχουμε ακόμα εισηγήσεις και αυτό μάλλον αποτελεί μειονέκτημα αφού το δημοτικό συμβούλιο ίσως κληθεί να αποφασίσει χωρίς την απαιτούμενη επάρκεια πληροφόρησης.
Πιστοί μέχρι το τέλος λοιπόν στις αρχές μας και την προσπάθεια να αναπτύξουμε στη Καστοριά την κουλτούρα της συμμετοχικής δημοκρατίας, δημοσιεύουμε την τελευταία μας δημόσια διαβούλευση και σας καλούμε να συμμετάσχετε σε θέματα που καθορίζουν εκτός από την κοινή καθημερινότητα, την ευρύτερη πολιτική του δήμου μας, συμβάλλοντας ενεργά στις πολιτικές αποφάσεις,επηρεάζοντας και καθοδηγώντας με τις ιδέες και τις προτάσεις σας την εκπροσώπησή σας στο δημοτικό συμβούλιο. Μπορείτε να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας στο endimo.kastoria@gmail.com ή να αφήσετε το μήνυμά σας στα εργαλεία επικοινωνίας του blog των ΕΝ.ΔΗΜΟ.ΘΕΜΑΤΑ

 

Α/Α
ΤΙΤΛΟΣ
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
Έγκριση γενόμενης μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας.
(Δεν έχουμε εισήγηση)
Λήψη απόφασης για την επανεξέταση του αιτήματος της εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ Ο.Ε. και τον καθορισμό εκείνων των στοιχείων και τιμολογίων, που στοιχειοθετούν την ύπαρξη εργασιών εκ μέρους της εταιρείας στο ξενοδοχείο “SOURINO”.
(Δεν έχουμε εισήγηση)
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Καστοριάς και της εταιρείας «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για την ωρίμανση – προώθηση και υλοποίηση του έργου:«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ».(Δεν έχουμε εισήγηση)
26.
27.
Λήψη απόφασης για την αξιοποίηση των Καστοριανών Καραβιών ΟΛΥΜΠΙΑ και ΟΡΕΣΤΕΙΑΣ και του σκάφους ΚΑΡΑΝΟΣ, με σκοπό την τουριστική προβολή και ανάπτυξη του Δήμου.(Δεν έχουμε εισήγηση)
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
Λήψη απόφασης για την καταβολή ή μη αποζημιώσεων εκ μέρους του Δήμου Καστοριάς, σε ιδιοκτήτες παραχωρηθεισών εκτάσεων, στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΤΟΠΟΥ».
(Δεν έχουμε εισήγηση)
40.
Λήψη απόφασης εξουσιοδότησης του Δημάρχου Καστοριάς για την υπογραφή πράξης ανάληψης γραμματίου, που παρακατατέθηκε από την εταιρία Τ.Α.Ρ. (TRANS ADRIATICPIPELINE AG), σε Συμβολαιογράφο Περ/ρειας Ειρηνοδικείου Καστοριάς, με δικαιούχο απόδοσης το Δήμο Καστοριάς, και με αιτία τη «δουλεία διόδου».
(Δεν έχουμε εισήγηση)
41.
42.
43.
44.
45.
Έγκριση  συνδιοργάνωσης πολιτιστικής εκδήλωσης, με τον Α.Γ.Σ. Μαυροχωρίου «Γράμμος» – Έγκριση δαπανών.(Δεν έχουμε εισήγηση)
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/19 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα: «Εξέταση της Αίτησης Συμβιβασμού του Βασιλείου Τσάμη , που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 27640/12-12-2018 απόφασης επιβολής προστίμου, για παράβαση του άρθρου 24 Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς».(Δεν έχουμε εισήγηση)
56.
Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/19 απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με θέμα: «Εξέταση της Αίτησης Συμβιβασμού της Φωτεινής Τσάμη , που κατατέθηκε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 27641/12-12-2018 απόφασης επιβολής προστίμου, για παράβαση του άρθρου 24 Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς».(Δεν έχουμε εισήγηση)
57.
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.
(Δεν έχουμε εισήγηση)
58.
Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στη Γενική Συνέλευση της Μονομετοχικής Δημοτικής Επιχείρησης ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε.
(Δεν έχουμε εισήγηση)
59.
Διαγραφή ή μη οφειλών.
(έχουμε εισήγηση την 15/04/2019)
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου Ένωσης Γονέων Δήμου Καστοριάς, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς.
(Δεν έχουμε εισήγηση)
68.
Αντικατάσταση μέλους – εκπροσώπου Ένωσης Γονέων Δήμου Καστοριάς, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς
(Δεν έχουμε εισήγηση)

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here