5 C
Kastoria, GR
Saturday, 4 April, 2020.
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Οικονομία Πώς θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ

Πώς θα ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΠΑ

Η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη διάθεση του 100% των μετοχών του Δημοσίου.

Τους άξονες της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ προδιαγράφει το σχέδιο νόμου με τίτλο «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ», το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση την Πέμπτη .

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η  ΔΕΠΑ προβαίνει σε μερική διάσπαση των κλάδων υποδομών και διεθνών έργων. Στην ΔΕΠΑ Υποδομών περιλαμβάνονται  οι συμμετοχές της ΔΕΠΑ στις εταιρείες διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας (ΕΔΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.) και λοιπής Ελλάδας (ΔΕΔΑ Α.Ε.), η κυριότητα της ΔΕΠΑ επί των παγίων των Δικτύων Διανομής, το δίκτυο οπτικών ινών που ανήκει στην κυριότητα της ΔΕΠΑ , δικαιώματα και υποχρεώσεις της ΔΕΠΑ αναφορικά με την ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων υποδομής δικτύων διανομής συμπεριλαμβανομένων σχετικών έργων συμπιεσμένου φυσικού αερίου ή μικρής κλίμακας ΥΦΑ, εξαιρουμένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Στον κλάδο Διεθνών Έργων νοείται το σύνολο των δραστηριοτήτων που διατηρεί η υφιστάμενη ΔΕΠΑ είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της, στις οποίες περιλαμβάνονται: η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στα εξής διεθνή έργα: (αα) τα έργα που αναπτύσσονται από την Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., στην οποία συμμετέχει άμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε., και περιλαμβάνουν τη διασύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (IGI) και τον αγωγό Eastern Mediterranean Pipeline (EastMed), (ββ) τα έργα που αναπτύσσονται από την ICGB AD, στην οποία συμμετέχει έμμεσα η ΔΕΠΑ Α.Ε. δια της Υ.Α.Φ.Α. ΠΟΣΕΙΔΩΝ A.E., και περιλαμβάνουν το διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB) και (γγ) τα έργα που πρόκειται να αναπτυχθούν στο πλαίσιο της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης μελλοντικής συμμετοχής της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε εταιρείες που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη, την κατασκευή ή τη διαχείριση έργων υποδομών διασύνδεσης με γειτονικές χώρες, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Η ΔΕΠΑ μετά την ολοκλήρωση της μερικής διάσπασης μετονομάζεται σε ΔΕΠΑ Εμπορίας  και διατηρεί είτε απευθείας είτε μέσω των θυγατρικών εταιρειών της τον κλάδο εμπορίας, ήτοι το σύνολο των δραστηριοτήτων της υφιστάμενης ΔΕΠΑ στις οποίες περιλαμβάνονται: η συμμετοχή της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής, η εισαγωγή φυσικού αερίου στη χώρα (είτε μέσω αγωγών είτε ΥΦΑ) μέσω των μακροπρόθεσμων συμβάσεων προμήθειας της ΔΕΠΑ είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή, η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω ή εκτός Συστημάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, η εισαγωγή, προμήθεια και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, ο ανεφοδιασμός οχημάτων με συμπιεσμένο φυσικό αέριο μέσω ιδιόκτητων πρατηρίων ή μέσω συνεργαζόμενων δικτύων πρατηρίων, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών συμβάσεων, και τη χρήση του εμπορικού σήματος «FISIKON», η προμήθεια τελικών πελατών, μη συνδεδεμένων σε Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου ή στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) ή σε Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΑΣΦΑ), με συμπιεσμένο φυσικό αέριο ή ΥΦΑ, μεταξύ άλλων και για χρήση του φυσικού αερίου ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς, η προμήθεια απομακρυσμένων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την ανάπτυξη, την επέκταση και τη λειτουργία της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της ΔΕΠΑ Α.Ε. σε διεθνή έργα, όπως δεσμεύσεις ποσοτήτων στο διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας– Βουλγαρίας (IGB) ή στο πλωτό τερματικό αεριοποίησης ΥΦΑ (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση προβλέπει τη διάθεση του 100% των μετοχών του Δημοσίου και στις δύο εταιρείες σε στρατηγικό επενδυτή, δηλαδή το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας και το 65% της ΔΕΠΑ Υποδομών.

Συγκεκριμένα, το ΤΑΙΠΕΔ πωλεί και μεταβιβάζει, σύμφωνα με τον ν. 3986/2011, μετοχές που αντιστοιχούν σε 65% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Υποδομών που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ ως αποτέλεσμα της μερικής διάσπασης καθώς και μετοχές που αντιστοιχούν σε 65% του συνόλου των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ Εμπορίας, (εξαιρουμένων των μετοχών εκδόσεως ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων). Ο χρόνος διάθεσης των μετοχών κάθε μίας από τις εταιρείες θα προσδιοριστεί από το ΤΑΙΠΕΔ κατά την κρίση του.

www.insider.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Accessibility
error: Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος