Έκτακτο: Άκυρες οι μη ανανεώσεις των συμβασιούχων στους παιδικούς του δήμου Καστοριάς

Στην  ακύρωση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καστοριάς για τη μη ανανέωση των συμβασιούχων υπαλλήλων στους παιδικούς προχώρησε με απόφασή της η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας.