Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού κατά κλάδο:

  • 1 ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών

  • 4 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.

Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Κέντρου και στα τηλέφωνα 23853 50907-908-914 κατά τις ώρες 7.00 π.μ-3.00 μ.μ

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Πηγή: www.e-dimosio.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here