Τεχνικώς αδύνατη κρίθηκε η υλοποίηση του έργου του εμπλουτισμού της λίμνης από τα νερά της Κορομηλιάς, καθώς βάσει των αναγνωριστικών μελετών που εκπόνησε η ΑΝΚΟ προέκυψε τεχνική αδυναμία υλοποίησης,

δεδομένου του ιδιαίτερα χαμηλού βαθμού επικοινωνίας του υπόγειου υδροφόρου της ευρύτερης περιοχής (προσχωματική ζώνη), με τον υδάτινο όγκο της λίμνης.

Σύμφωνα με την ΑΝΚΟ κρίθηκε επιβεβλημένη, η επαναπροσέγγιση του τρόπου προστασίας και εξυγίανσης του οικοσυστήματος της λίμνης της Καστοριάς, βάσει ενός νέου σχεδιασμού, ο οποίος θα περιλαμβάνει:

α) δράσεις εκσυγχρονισμού και επέκτασης των υφιστάμενων αρδευτικών δικτύων της λεκάνης απορροής της λίμνης Καστοριάς:

1. Κορησός – Λιθιά

2. Βασιλειάδα – Σταυροπόταμος – Μελισσότοπος – Βέργα

3. Βυσσινιά – Οξυά

Τόσο στη λογική της οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ αλλά και των οριζομένων από το σχέδιο διαχείρισης για το υδατικό διαμέρισμα της Δυτικής Μακεδονίας εντός των ορίων της λεκάνης απορροής της λίμνης, με εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης του νερού και εφαρμογή τεχνικών γεωργίας μειωμένων εισροών,

β) τη δημιουργία ενός ταμιευτήρα στη περιοχή του Πολυκεράσου για την επαναπλήρωση του νερού στην λίμνη όποτε κρίνεται απαραίτητο και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή των οικολογικά απαιτούμενων βίαιων εκκενώσεων (flashing) στα νερά της λίμνης.

γ) αλλά και την επέκταση του υφιστάμενου τηλεμετρικού δικτύου παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων της λίμνης Καστοριάς με συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου των αγρομετεωρολογικών σταθμών αλλά και την τοποθέτηση ηλεκτρονικών παγίδων.

Το θέμα θα εισηγηθεί στη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς, Σωτήρης Αδαμόπουλος, προκειμένου να υπογραφεί νέα σύμβαση με την ΑΝΚΟ για την εκπόνηση μελετών για τα προαναφερόμενα έργα.

Γιάννα Λούσιου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here