Στη λογική, επαναπτρίστε τα χρήματά σας και βγάλτε τα λεφτά σας από το στρώμα αν θέλετε το επενδυτικό σας σχ??διο να ενταχθεί στον νέο αναπτυξιακό νόμο, κινείται ο νέος νόμος ο οποίος ενεργοποιείται κατά το ήμισυ στις 12 Οκτωβρίου, κοντά δυόμισι χρόνια μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου.

Και εξηγούμαστε. Ο συγκεκριμένος νόμος και δη τα τέσσερα καθεστώτα, επί συνόλου οκτώ, που ενεργοποιούνται από την Τετάρτη, δεν μοιράζει “ζεστό” χρήμα –σ.σ. στηρίζεται κυρίως σε φοροαπαλλαγές- οπότε εμμέσως πλήν σαφώς θέτει ως απαράβατο όρο, ο ενδιαφερόμενος επενδυτής να έχει τα κεφάλαια για να καλύψει την ιδία συμμετοχή για να προχωρήσει η επένδυσή του, για την οποία θα πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη βιωσιμότητας.

Πρακτική μέσω της οποίας μπορεί να επιχειρείται να διαχωριστεί η ήρα από το στάρι και να επιδιώκεται να προχωρήσουν “ώριμα” και βιώσιμα επενδυτικά σχέδια, ωστόσο αναμένεται να “κόψει” και αρκετούς, κυρίως νέους επιχειρηματίες αλλά και μικρομεσαίους, οι οποίοι δεν έχουν ή δεν μπορούν να βρουν κεφάλαια για να καλύψουν την ιδία συμμετοχή, τη στιγμή μάλιστα που οι “κάνουλες” χρηματοδότησης από τις τράπεζες είναι ερμητικά κλειστές.

Σημειώνεται πως η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το 25% του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή. Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων ορίζεται στα 500.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις, στις 250.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, στα 150.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις, στα 100.000 ευρώ για πολύ μικρές, και στα 50.000 ευρώ για Κοινωνικές Συνεταιριστικές (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ) και Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).
 
Επιδίωξη η κινητοποίηση κεφαλαίων 1,5 δισ. ευρώ
Παρά τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται, το υπουργείο ευελπιστεί ότι μέσω της ενεργοποίησης των 4 πρώτων καθεστώτων του νέου αναπτυξιακού νόμου θα κινητοποιηθούν κεφάλαια άνω των 1,5 δισ. ευρώ μέσα στον επόμενο χρόνο. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το άτυπο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί τους τελευταίους μήνες από επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους, όπως του τουρισμού, της ενέργειας, της γαλακτοβιομηχανίας και των θερμοκηπίων, θα αποτυπωθεί με την κατάθεση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο.

Υποστηρίζουν δε πως η πλειονότητα των επενδυτικών σχεδίων που θα υποβληθούν και τα οποία θα πρέπει να περιλαμβάνουν και πρόβλεψη βιωσιμότητας, θα λάβουν και τη σχετική έγκριση υπαγωγής η οποία αναμένεται δύο μήνες μετά τη λήξη του κύκλου υποβολών. Δηλαδή όσα επενδυτικά σχέδια περάσουν την αξιολόγηση και ενταχθούν στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο θα ενισχυθούν βάση του αναθεωρημένου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (ΧΠΕ) που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου.

Τα ποσοστά των κρατικών ενισχύσεων με βάση τον αναθεωρημένο ΧΠΕ ανά περιφέρεια διαμορφώνονται από την 1η Ιανουαρίου στο 35% από 25% που ισχύει σήμερα για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Δ. Ελλάδας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου, στο 25% από 15% που είναι σήμερα σε Δυτική Μακεδονία, Κρήτη και Ιόνια Νησιά. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα ανέλθει στο 20% από 10% που ισχύει σήμερα ενώ για τις Περιφέρειες Αττικής και Ν. Αιγαίου αναμένεται το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες για αύξηση του ορίου των περιφερειακών ενισχύσεων που σήμερα είναι στο 10%.

Σε ό,τι αφορά τα εναπομείναντα τέσσερα καθεστώτα, τα δύο εξ αυτών ήτοι: Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ και Συνέργειες και Δικτυώσεις αναμένεται να προκηρυχθούν μέσα στο επόμενο τρίμηνο και στις αρχές του 2017 τα επόμενα δύο ήτοι: Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί – Ταμεία συμμετοχών και Ολοκληρωμένα Χωρικά και Κλαδικά Σχέδια ­ Αλυσίδες αξίας.

capital.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here