Παράταση της ημερομηνίας λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο19: «Στήριξη για ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 (έργα δημόσιου χαρακτήρα).

Το Δελτίο Τύπου της ΑΝΚΑΣ:

Η Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι,

με την υπ’ αριθ. 1 απόφαση του υπ’ αριθ. 2/2018 (25.06.2018) πρακτικού της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD / LEADER» της ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ,

παρατάθηκε έως τις 31.07.2018,

η ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο19: «Στήριξη για ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων)» του ΠΑΑ 2014-2020 (έργα δημόσιου χαρακτήρα).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της υπογεγραμμένης αίτησης στήριξης και όλων των συνημμένων δικαιολογητικών/εγγράφων, στην ΟΤΔ Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ η οποία είναι 10 ημερολογιακές ημέρες μετά την οριστικοποίηση της αίτησης στο ΟΠΣΑΑ, παρατείνεται αντίστοιχα.

Για την Αναπτυξιακή Καστοριάς ΑΕ ΟΤΑ

Ο Διευθυντής

Τσαπάρας Βασίλειος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here