Η Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας πήρε τη μερίδα του λέοντος από την αύξηση στον ανώτατο αριθμό αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών όσον αφορά τα έτη 2015 και 2016 που κομίζει Κοινή Υπουργική Απόφαση,
η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση εκτιμάται ότι ανοίγει το δρόμο, ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία απασχόλησης παράτυπων αγρεργατών στα χωράφια, καθώς πλέον υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα σε σχέση με τις ανάγκες κάθε περιφέρειας.
 

Συγκεκριμένα, με την υπ’ Αριθμ. 11656/241 Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας και Ναυτιλίας γίνεται τροποποίηση της με αριθ. 24990/366/ 04.06.2015 κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2015 και 2016» (Β΄1092).

 

Στην Απόφαση προβλέπεται αύξηση για τις εξής περιοχές: 

1) Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 12.200 θέσεις.

2) Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 2.330 θέσεις.

3) Στην Περιφέρεια Αττικής, συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 9.000 θέσεις.

4) Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.290 θέσεις.

5) Στην Περιφέρεια Ηπείρου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.700 θέσεις.

6) Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 60 θέσεις.

7) Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 1.140 θέσεις.

8) Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 6.115 θέσεις.

9) Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου συμπληρώνεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εξαρτημένη εργασία και για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 κατά 4.028 θέσεις.

Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ο ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2015 – 2016

1. Στην Περιφέρεια Αττικής, καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 3.000 θέσεις

2. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (νομός Ευρυτανίας) καθορίζεται το ανώτατο όριο αδειών διαμονής για εποχική εργασία για τα έτη 2015 και 2016 στις 40 θέσεις.

Αναλυτικά η απόφαση που πήρε ΦΕΚ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here