Δείτε το ΦΕΚ με όλα τα νέα μέτρα για το βαθύ κόκκινο

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

May be an image of text that says "13021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Μαρτίου 2021 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1076 περαιτέρω διασποράςτ ρωνοιού COVID-1 σύνολο διάστημα Σάββατο Δευτέρα, οποία 2021 ΟΙΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΛΥΝΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- διασποράς συνεπειών διοίκησης>> ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΙΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΨΗΦΙΑΚΗΣ Οικο- Υπουργείου ΙΤΡΟΦΙΜΩΝ Δυνάμεωνκα δείας, Συντάγματος, ιδίωςδετη Ενόπλων Υπουργείου για 21/2017 <<Οργανισμός οικονομική οποία κυρώθηκε άρθρο Υπουργείου 132/2017 <<Οργανισμός Υπουργείου Περι- οποια <<Κατεπείγοντα Πολιτι- Υπουργείου 41/2017 <<Οργανισμός του Υπουργείου Ο<<Οργανισμός Υπουργείου A255),"
May be an image of one or more people and text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΔΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13031 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ δικηγόρων ιαδίκων, δήλωση άρθρων κα524 φυσική από παρουσια. Δημοσιεύονται αποφάσεις. ρεξουσίων δικηγόρων διαδίκων. α)Αναστέλλονται προσωρινά: σύμφωνα όπως δικαστικών ΕλεγκτικούΣυνεδρίου και οποίες εΟιδικεςειδικών διαδικαστικών και άθρο5 δικαστικών υπηρεσιών εξετάζονται στ)Οιδίκες ασφαλιστικώνμέ ποίεςδεεξεταζοντι αναστέλλονται υποθέσεις δυνατότητα εξαίρεση της υποπερ. Εκδικάζονταιοι ασφαλιστικώνμέ εγγυοδοσία, Ελεγκτικού ηςυποθήκης, ακίνητης Τμήματος. )Διενεργούνταια στο οιυποθέσεις, τιςανακλήσειτών διαφορές άρθρου ονκαθένα απροβλεπόμενασ"
May be an image of text
May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13055 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΞΗΜΕΝΟΥ εμπόριο κουβερτών εμπόριο οικιακών εξαίρεση n λιαγικού σκουπώνκαι οικιακή είδουςσε άλλων χρήσης καταστήματα, λιανικού σκουπών οικιακή ιπροβλέψειςτης ωράριο 47.59.58.37), καθώςκαι εμπορίου"
No photo description available.May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΔΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13057 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ τα τροφίμων, ναλειτουργει τερίπτωση Οιπροβλέψεις 23. όμως Λαϊκές αγορές αγορών] Υποχρεωτική πέκταση ίαπαράλληλων εχνικήςδυνατότητας παράλληλων παράλληλων αγορών, (50%) παραγωγών/εμπόρων. (50%) παραγωγών/εμπόρων. (50%) μεταξύ πάγκων πρωώνεμρων παράλληλη). κάθε παράλληλη). ενάμισι μέτρου μεταξύ ατόμων. υπαίθριο λανόδιο εμπόριο τουν. 4497/2017 ενάμισι (1,5) των ατόμων. Αναστολήλειτουργίας σύμφωναμε Αναστολήλειτουργίας ήλειτουργίας ηνπαρ."
May be an image of text that says "13058 A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΔΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τεύχος'' B'1076/20.03.202 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Επιτρέπεται υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο εφόσον στη Λιανεμπόριο ςλειτουργίας επιτρέπονται: στην Αναστολή σύωαμτηπαρ.3 προαγοράς/προεπιλογής λογαριασμών πολοίπου,β καταστήματα Επιτρέπεται λειτουργία τωνεμπορικών πώλησης καισυγκεκριμέναεπίτη (24) αποσκευών(airside). ιβιβλιοχαρτοπωλείων στηνΠεριφερειακή Περιφερειακής Τρικάλων, ιαρμόδιες καθορισμού ακόμη καταστήματος Ειδικότερα: παραγγελίαςτο πρώτης ραντεβού τεμηνύματος (.)που διεύθυνσηκ Αριθμό )χρονικό ενμπορείναυπερβαίνει ύο( ώρες συνολικά"
May be an image of textNo photo description available.May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Π ΕΔΙΑ ΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13061 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ επιδεικνύεται ελεγκτικά ακόμηκα ιατρεία ,πεντικιούρ, κεντρα. νυχιών, plexiglass. 27. Συνέδρια/ Εκθέσεις (διευρυμένο) ριολειτουρνίας απότις 7:00 έωςτς Υπηρεσίες Αναστολή σύμφωνα καρτ την 29. Αναστολή σύμφωνα με την Αναστολή λειτουργίας ερασιτεχνώνο Αναστολήλειτουργίας σω3 Αναστολήλειτουργίας εξέτασης συμπεριλαμβανομένηςκα τξ Επαγγελματικής συμπεριλαμβανομένηςκ εξέτασης Εμπορευ ADR(EKOOMEE) Επαγγελματικής εκπαιδευόμενων. διενέργειας Αναστολή θρητικώνακ εξετάσεων υποψηφίων ιπερυπτώσειςκ Στιςπερυπτώσειςκατ' λειτουργίαςέω 30. 20:30. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών/ 20.14.00, συνεργεία λειτουργίαςέωςτις20:30. Οιπελάτες προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού ροσέρχοντα μόνο κατόπιν ραντεβού"May be an image of text that says "13062 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ A/A ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΔΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Τεύχος'' 1076/20.03.202 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ μέσωτηλεφώνουή ηλεκτρονικώνμέσων. έσωτηλεφώνου ηλεκτρονικώνμέσων. κατάλογο μεταραντεβούτω κατάλογο ελεγκτικάόργανα. όργανα. επιδεικνύεταα ελεγκτικά Μέγιστος αριθμός ατόμων αναμονή: εννέα 31. :εννέα Ωράριο λειτουργίαςέ 20:30. Υπηρεσίες ιερόδουλων 32. 20:30. Αναστολήλειτουργίας τηνπαρ. κήποι Αναστολήλειτουργίας μετηνπαρ. ήλειτουργίας τυχερών παιχνιδιών λειτουργίας λειτουργίας σύμφωνα τηνπαρ.3 μμηχανήματ ς λειτουργίας σύμφωνα τηνπαρ. κερματοδέκτη),ε) καφενείο, παιχνίδια, πηρεσίεςπου πρόσβασης ο,η)επιχειρήσεις καζίνο 34. Ανελκυστήρες/Κυλιόμενες ανελκυστήρων ανελκυστήρων ετο Π αυτών. δεν"May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 A/A ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΔΙΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 13063 ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΟΛΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 35. ανελκυστήρα παράμ αμαμε αναπηρία, ηλικιωμένουςήγι Χιονοδρομικάκέ ανελκυστήρα παρα εάτομαμ αναπηρία, ηλικιωμένουςήγια 36. Αναστολή ήλειτουργίας σύμφωνα με Επιχειρήσεις διαχείρισης κατασκηνωτικών χώρων Αναστολή ειτουργίας σύμφωνα με Αναστολή ήλειτουργίας Αναστολή ειτουργίας"
May be an image of text that says "13072 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Παράβαση B'1076/20.03.202 Κυρώσεις Συναθροίσεις/Δημόσιες κοινωνικές εκδηλώσεις, ανεξαρτήτως ιδιωτικού εσωτερικού εξωτερικού, την επιφύλαξη δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων άρθρου Διοργάνωση συναθροίσεωνή οποιοδήποτε πρόσωπο διοργανώνουν φιλοξενούν εκδηλώσεις παράβαση διοικητικό πέντε ευρώ αναστολή λειτουργίας Διοργάνωση συναθροίσεωνή φυσικά λειτουργίας για πρόσωπα φυσικά φιλοξενούν παράβαση διοικητικό τριών χιλιάδων (3.000) δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων 5.000 ευρώ. Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα συνοδών/επισκεπτών Διοικητικό από τριακοσίων 300) ευρώ. οποιονδήποτε κέντρου Μονάδες Ηλικιωμένων, φτώχειας κοινωνικά ταντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, συσσίτια), δομές Επιβάλλεταιδ Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων(Μ.Φ χιλιάδων (3.000) πρόσωπο τριών δυναμικότητα της ωφελούμενους. περίπτωση υποτροπής, που φιλοξενούν ευπαθείς επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ομάδες ευρώ. Δύναται επιβληθεί"
No photo description available.May be an image of text that says "13074 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος'' B'1076/20.03.202 Πρόβες, τηλεοπτικά κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις ηπαράβαση: Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό πρόσωπο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ δεκαπέντε (15) εργάσιμες απαιτούμενηςάδειαςτης Πολιτικής Προστασίας ηπαράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλιάδων ημέρες επιχείρηση/νομικό (30) εργάσιμες κανόνων σύμφωνα διατάξεις ηςπαρούσας παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο στην επιχείρηση/νομικό ηπαράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τήρηση στην επιχείρηση/νομικό κανόνων κανόνων υγιεινής εστιατόρια στα Για επιχειρήσεις έως απολύμανσης/ορίου ξενοδοχείων/απαγόρευσης ξενοδοχείων Ιηπαράβαση: -Διοικητικό πρόστιμο δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ λειτουργίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακέςημέρες παράβαση: πρόστιμο τεσσάρων χιλιάδων (4.000) αναστολή λειτουργίας τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες 3η παράβαση: μηνών αρχική, αναστολή λειτουργίας ενενήντα τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες (6) από την αρχική, αναστολή"No photo description available.May be an image of text that says "13076 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -Αναστολή λειτουργίας ημερολογιακές ημέρες για τριάντα (30) παράβαση: μηνών αρχική, αναστολή λειτουργίας ενενήντα τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες (6) από την αρχική, αναστολή λειτουργίας (60) επιχειρήσεις 300 πρόστιμο κλιμακώνεται αναλόγως ποσοστού υπέρβασης ορίων άρθρου δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ τριάντα χιλιάδες (30.000) -Αναστολή λειτουργίας ημερολογιακές ημέρες δεκαπέντε (15) παράβαση: -Διοικητικό πρόστιμο κλιμακώνεται ποσοστού υπέρβασης 1%-25%, τριάντα χιλιάδες (30.000) χιλιάδες ευρώ ευρώ χιλιάδες λειτουργίας για ημερολογιακές τριάντα (30) παράβαση: ντόςτιών( μηνών αρχική, αναστολή λειτουργίας ενενήντα τριάντα ημερολογιακές ημέρες β) εντός λειτουργίας εξήντα πρόστιμο επιχείρηση/νομικό Υπέρβαση λειτουργίας ωραρίου αρχική, αναστολή 1.000) ευρω σπην Ιαραμονή πελατών εσωτερικούςή εξωτερικούς επιχειρήσεων εστίασης"May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Παραμονή πελατών στον εσωτερικό εξωτερικό 13077 Διοικητικό πρόστιμο χιλιάδων στηνεπιχείρηση/νομικό πρόσωπο ευρώ επιχειρήσεωνπου παρέχουνυπηρεσίες Διοικητικό πρόστιμο τριακοσίων κάθεφυσικόπρόσωπελά βυσικόπρόσωπο/πελάτη σε 1B σημείο πίνακο της παρ. άρθρου 7.Μεταφορές επιβατηγά δημοσίας χρήσεως Ε.Δ.Χ.) τήρηση υγειονομικών Διοικητικό πρόστιμο οδηγό οχήματος ή/και στους επιβάτες κατά περύττωση τήρηση υγειονομικών αφορούνσε αιητιστώνά άγονων κάθε επιβάτη είτε αμφότερου περιήγησης ανοικτούή κλειστού ελεωφορεία λεωφορεία συγκοινωνίας, σταλεωφορεία αρμοδιότητας ΟΑΣΟ μέτρων επιβατηγά- οχηματαγωγα H πληρώματος, διοικητικό πρόστιμο εκατόν ενδομεταφορές, θαλάσσια λάντζες πλοιοκτήτη, τον διαχειριστή, τους πλοιάρχους τους φορείς κυβερνητικής πιστοποίησης διοικητικό πρόστιμο χιλίων"May be an image of text that says "13078 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΤεύχοςΒ'1076/20.03.2021 υγειονομικών Στους επιβάτες και τα μέλη πληρώματος διοικητικό ριακοσίων 300) ευρώ κρουαζιερόπλοια Στον πλοιοκτήτη διαχειριστή, πλοιάρχους, καθώς υπεύθυνου λιμένων τήρηση υγειονομικών μέτρων στους επιβάτες αναψυχής,κ μέλη πληρώματος (300) τουριστικάημερόπλοια στους πλοιοκτήτες εφοπλιστές διαχειριστέ πλοίων, κυβερνήτες, διοικητικό πρόστιμο πέντε Μη τήρηση απαγόρευσης Διοικητικό πρόστιμο στον εταφορέα χιλίων 1.500) ευρώ παρούσας παράβαση Διοικητικό πρόστιμο στον μεταφορέα τριών 3.000) ευρώ αναστο λειτουργίας δεκαπέντε 15) ημερολογιακές ημέρες πρόσωπα Μη τήρηση υγειονομικών πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) μέτρων αντίστοιχα περίπτωση και αντίστοιχα υποτροπής Λαϊκές βιολογικών ναποστάσεων παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλίων αναστολή τιςοριζόμενεςχωροθετήσεις παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο χιλιάδων (3.000) αναστολή τριάντα (30) ημερολογιακέςημ"No photo description available.May be an image of text that says "13080 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Μη τήρηση υγειονομικών μέτρων Τεύχος'' εύχοςΒ'1076/20.03.2021 παράβαση: ιοικητικό πρόστιμο χιλίων( 000) ευρώ παράβαση: ιοικητικ πρόστιμο δύο ιλιάδων (2.000) 13. Ανελκυστήρεςκαι παράβαση: πρόστιμο τήρηση υγειονομικών πρόσωπο) (1.000) μέτρων επιχείρηση/νομικό παράβαση: -Διοικητικ πρόστιμο πρόσωπο επιχείρηση/νομικό ευρώ χώροι παράβαση: -Διοικητικόπ πρόστιμο ευρώ παράβαση: Διοικητικό πρόστιμο τήρηση υγειονομικώ μέτρων πεντακοσίων (1.500) ευρώ α εκαπέντε (15) ημερολογιακέςημέρες 15. Επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα που τελούν υπό αναστολή λειτουργίας νομικά πρόσωπα που αναστολής λειτουργούν λειτουργίας παρούσας Μη τήρηση αναστολής λειτουργίαςή τηςαναστολής προσέλευσηςκοινού πρόστιμο πέντε αναστέλλεται πρόσωπα έχουν ηλειτουργία οποίων επιβάλλεταιγιο χιλιάδων .000)"May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13081 διοικητικών κυρώσεων 'βαθμού, Σώμα Επιθεώρησης διάταξη, διοικητικό πρόστιμο τρια- παραβιάζουν λληνική Αστυνομία, ηΔημοτική 227), Λιμενικες διοικητικό επιθεωρητές ααρμόδια Διευθύνσεων ένστολο προσωπικό ηςΕλληνικής καιβ)απαγόρευση τρία( Ειδικές ρυθμίσεις Αγοράς, ατόμων οιαστημα ενημερώνο- πληθυσμα περιορισμού θαλψη. τους την πηρεσίας άρθρου αρχής, επισιτιστικής παραβάσεων βασικής οηλωσειδιεύθυνση των α Εος"May be an image of text that says "13082 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ πράξη Τεύχος'' 1076/20.03.2021 ειδικό τριπλότυπο έντυπο εκδίδεται διανέμε- μέριμνακαι ευθύνη άρθρο ανο ελέγχου Σώματος προκύπτει δύναταιν Αστυνομίας. Άρθρο11 τησυνδρομή είσπραξη Άρθρο Επιβολή ήπροστίμων επιβάλλεται αιτιολογημένη παράβαση σητωνμέτρωνπου Αναστο καταβολής από ημερομηνία προστίμου πάροδ Δημοσίων Εσόδων οποίο αποτελεί παράβασης. αρμόδιες νόμιμο τίτλο βεβαίωσης γνωστοποιούν την επεβλήθη λειτουργίας αρχή επιχείρηση δύναται αλειτουρ"May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ μέσωτ διαδικασίας 4442/2016 A'230), καθ' όλη διοικητικού μέτρου. Άρθρο 13083 2.Ηεφαρμογή δραστηριοτήτων παρούσας τις διεξαγωγή 3.Κατά όργανα ελέγχου κοινού κοινού νενημέρωση ςπαρούσας Γραμματεία Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή Ανάπτυξης Επενδύσεω μέσωτου και άλλων ιαρμόδιες να άτομα ηλεκτρονικών .Καταργείται έναρξη Ισχύς- Ειδικές παρού- 6:00έ 600 καταργούμενεςδιατάξεις 2021 Δικαιοσύνης, περιποίησης αυξημένου κινδύνου παρ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μαρτίου παρούσας και26το υπό Δευτέρα, COVID- 996)."No photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13087 napapTHmaw ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 ΠΟΛΙΤΩΝ όλης αυστηρά από που δίνεται στιςδομές εφαρμόσει Ελληνική Κ.Υ.Τ. κάλυψη απαραίτητων μετάβαση χωρών ΕΛ.ΑΣ. τους πλησιέστερα αστικά κέντρα. περιοχές μεταφοράς, προκαλούνται ων Υπηρεσία και Ταυτοποίησης προσωπικό της Διοίκηση δομές μέσω γραπτών δομών φιλοξενίας διαμένουν κυκλοφορίας γλώσσες πιστής τμήματα Κατόπιν επικοινωνία επισκέψειςή δραστηριότητες των έκδοση δυνατή κοινωνίας εντός ςπαρ. ιατροφαρμακευτικής περιμέτρου περιορισμού υπηρεσιών στους διαμένοντες χωρών, πρόσβαση δίδεται κατόπιν K.Y.T. κανόνες προσωπικής στις δομές φιλοξενίας πολιτών αναφέρονται Εντός αυτά δομών υγειονομικές μονάδες, κορωνοϊού COVID-19 K.Y.T. τρίτων χωρών ετοιμότητα ενδεχόμενο αντιμετώπισης κρουσμάτων πραγματοποίηση υγειονομικού ελέγχου στους εργαζόμενους"No photo description available.No photo description available.May be a black-and-white imageMay be a black-and-white image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 επιτρέπεται ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ παρουσία του απολύτως αναγκαίου τεχνικού τροσωπικού 13091 μέσου, χρήση εξωτερικών μεγαφώνων χώρων λατρείας καθώς λατρευτικών συνάξεων, σχετικές θρησκευτικές σύμφωνα θρησκευτικά συγγενών, προσώπων αυστηρώς λοιπών οποίο μπορεί των μετάδοση των λειτουργιών, παρουσία μέτρων προστασίαςκ ορθή εφαρμογή παρόντος επιτρέπεταιη συμμετοχήσι λοιπές ιεροπραξίες ταφικές εκδηλώσεις, στις συμμετοχή ατόμων, αρχών. αρχές επιβλέπουν προσώπων, οποία επιτρέπεται μέτρων εννέα (9) ατόμων προώπωνγι του ανωτάτου διενέργεια θρησκευτικών τελετών ειδικώς την Κυριακή της Ορθοδοξίας Εορτή Ευαγγελισμού Μαρτίου 2021) Ιερούς Καθεδρικούς Ναούς Δήμων επιτρέπεται υπό τηςπαρ. 1Βτουά άρθρου Ιεράς ελέουτ συμμετεχόντων λειτουργώ μέριμνα Μαρτίου 2021) πίνακα διασφαλίζεται διενέργεια ιατρικού βοηθητικού προσωπικού."May be an image of text that says "13092 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤεύχοςΒ'1076/20.03.2021 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ υποχρεούνται Στουςχώρουοέλευης και αναμονής εντός αεροδρομίων, καθώς όλων των αεροπορικών πτήσεων εσωτερικού εξωτερικού, το προσωπικό και οι επιβάτες φέρουν ιατρική μάσκα προστασίας. 2. κατάτ διάρκεια Οι επιβάτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του μόνιμου και έκτακτου προσωπικού αεροδρομίωνή αεροπορικών εταιρειών επιφορτίζεται καθήκοντα εποπτείας, διαχείρισης πλήθους υποβοήθησης επιβατών, προκειμένου να τηρούνται αναγκαίες αποστάσεις ιασφαλίζεται ελεγχόμενη επιβίβαση-αποβίβαση και αναμονή προς αποφυγή συνωστισμού. τα"No photo description available.May be an image of text that says "13094 παράβαση 90). ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ διατάξεω του άρθρου τεσσαρακοστού τετάρτου Τεύχος'' 1076/20.03.202 5.2020 Πράξης Νομοθετ ΟΠΑΡΑΒΑΤΗΣ(10) Περιεχομένου фeK ΟΒΕΒΑΙΩΣΑΣ(11) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ/ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ(1 ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ Αναγράφονται υποχρεωτικά: Υπουργείο Προστασίαςτου Πολίτη Διεύθυνση Τηλέφωνο Αριθμείται στυνομία Δ/νση ΑμεσηςΔράσηςττικής) ρία(3) αντίτυπα. Διαγράφεται φράση <<ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΙΤΟΥΡΠΑΣ εάν συντρέχει περίπτωση ελέγχου. Συμπληρώνονται 8. ονοματεπώνυμο καιη Υπηρεσία του Οργάνου Ελέγχου. Συμπληρώνονται, αντίστοιχα, ημερομηνία, ημέρα, Περιγράφεται 9. Διαγράφεται 10. συντρέχει περίπτωση αναστολής λειτουργίας. 11. παραβάτη Υπογραφή (ολογράφως) 12. Συμπληρώνεται Λειτουργίας. Οργάνου Ελέγχου που βεβαιώνει ηνπαράβαση. περίπτωση άρνησης αραλαβής Πράξης και Αναστολής"May be an image of text that says "Τεύχος 1076/20.03.2021 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ 13095 προστίμου μπορεί καταβληθεί Δ.Ο.Υ. αναγράφεται αντιρρήσεων. αντίτιμο δεκαπέντε (15) ημερών από νημερομηνία επίδοσηςή αιΑναστολήςειτουργίας,μέσ ηλεκτρονικού παράβολου (ε-παράβολο) Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, εκδίδεται, απευθείας ιστοσελίδα https://www.gsis gr/e-paravolo (Φορέας Ελληνικό Κέντρα (Κ.Ε.Π.) ςΤράπεζες τιςκατά παραστατικού αποστέλλεται ηλεκτρονικά διεύθυνση Πράξης Προστίμου και Αναστολής Λειτουργίας την υποβολή έντυπο δικαίωμα εντός προθεσμίας ήθυροκόλλησης, υποβάλει μόνο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ημερών από πάροδο της προθεσμίας ημερομηνία επίδοσης ηςυπηρεσίας ειδικότερα στην ηλεκτρονική υποβολής καθώς του μέτρου αναστολής υποβολή αντιρρήσεων, το πρόστιμο οριστικοποιείται και τουελεγχόμενου παραβάτη, όπου βεβαιώνεται. υποβολή έγγραφων αντιρρήσεων δεν αναστέλλουν όπου προβλέπεται. εκτέλεση"May be an image of text that says "13096 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤεύχοςΒ'1076/20.03.202 Καταναλωτή του Προστασίας Σύνολο και παράβασης Εμπορίου ΠΑΡΑΡΤΗΜΑVΙ Γραμματεία Περιγραφή1η παράβασης Διεύθυνση Γενική aфm στη κυρώσεων Επωνυμία επιχείρησης αποστολής Υπόδειγμα παράβαση Ημερομηνία"No photo description available.No photo description available.No photo description available.May be an image of textNo photo description available.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here