Ανακοίνωση Ανοιχτής Δημόσιας Διαβούλευσης για το Προσχέδιο Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης

            Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1457/19-4-2016 πρόσκλησή της κάλεσε τους αστικούς δήμους να συντάξουν και υποβάλλουν Προσχέδια Επιχειρησιακών Σχεδίων Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΒΑΑ). Διευκρινήσεις για τη σύνταξη των προτάσεων δόθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας στις 16/5/2016.

            Ως περιοχές παρέμβασης της συγκεκριμένης πρόσκλησης ορίζονται περιοχές πόλεων με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων, με μέγιστη δαπάνη για τις Πράξεις που αφορούν το Ε.Π. Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας όπως τον παρακάτω πίνακα και μέγιστο προϋπολογισμό των Προσχεδίων τα 15.000.000 €..

Άξονες Προτεραιότητας

Συνολική Δημόσια Δαπάνη ΕΣΣΒΑΑ

Μέγιστη Δαπάνη Σχεδίων ανά Αξονα

ΑΠ – 2

Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών

1.500.000

600.000

ΑΠ – 3

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

4.000.000

1.600.000

ΑΠ – 4

Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

13.000.000

5.200.000

ΑΠ – 6

Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

10.000.000

4.000.000

ΑΠ – 7

Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

10.000.000

4.000.000

ΑΠ – 8

Προώθηση της διατηρήσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού

300.000

120.000

ΑΠ – 9

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΤΠΑ)

1.000.000

400.000

ΑΠ – 10

Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)

1.500.000

600.000

(αναλυτικά οι ενδεικτικές δράσεις των αξόνων του Ε.Π. Περ. Δυτ. Μακεδονίας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Υ.Δ. Ε.Π. Περ. Δυτ. Μακεδονίαςhttp://www.pepdym.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=248&Itemid=57παρ. 14)

            Επειτα από την παραπάνω πρόσκληση και ενημερωτική συνάντηση ο Δήμος Καστοριάς μέσω της διοίκησης και των υπηρεσιών του ήρθε σε επαφές με τοπικούς φορείς όπως το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Καστοριάς, το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα Καστοριάς), το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καστοριάς, την Αναπτυξιακή Καστοριάς, την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς «Ορεστειάς», το Ν.Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς, τον Εμπορικό Σύλλογο Καστοριάς, Επαγγελματικούς, Πολιτιστικούς και Κοινωνικούς Φορείς-Συλλόγους, προκειμένου να προσδιοριστεί η Περιοχή, η Στρατηγική, οι Δυνητικοί Δικαιούχοι  και η δομή και ο κορμός των Δράσεων Παρέμβασης.

            Ως Περιοχή Παρέμβασης προκρίθηκε η περιοχή των Πολεοδομικών Ενοτήτων Α (Παλιά Πόλη) και Β (Αγορά) που οριοθετείται από τις οδούς Ορεστείων, 11ης Νοεμβρίου, Γράμμου και Αριστάρχου, η οποία αποτελεί το ιστορικό και εμπορικό Κέντρο της Πόλης. Στην περιοχή παρατηρείται σημαντική μείωση του πληθυσμού και των επιχειρήσεων. Στο προς διαβούλευση Προσχέδιο προτείνονται Πράξεις και σε άλλες Πολεοδομικές Ενότητες [Δ (Νταηλάκη) και Ε (Φουντουκλή)] που αφορούν Βελτίωση του Αστικού Οδικού Δικτύου και των Κυκλοφοριακών Συνθηκών, Μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας και Πολεοδομική Οργάνωση. Τέλος ένα σύνολο Πράξεων του προς Διαβούλευση Προσχεδίου αν και οριοθετούνται εντός της περιοχής συντελούν/συμβάλουν στην ανάπτυξη όλου του αστικού ιστού.

            Η Στρατηγική του Σχεδίου Παρέμβασης διέπεται από τη λογική:

  • της Ενίσχυσης της Ανταγωνιστικότητας της Περιοχής μέσω της Ανάδειξης του Φυσικού Περιβάλλοντος, της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και των Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων της Περιοχής,
  • της Μείωσης της Κατανάλωσης Ενέργειας και της Ευαισθητοποίησης των Πολιτών σε θέματα Προστασίας του Περιβάλλοντος
  • της Βελτίωσης της Αστικής Λειτουργικότητας μέσω της Λειτουργικής Αναβάθμισης του Οδικού Δικτύου, της Βελτίωσης Κυκλοφοριακών Συνθηκών και Οδικής Ασφάλειας και της Βελτίωσης της Πολεοδομικής Οργάνωσης και
  • της Ενίσχυσης της Κοινωνικής και Οικονομικής Συνοχής

            Τέλος Δυνητικοί Δικαιούχοι του Σχεδίου Παρέμβασης είναι όσοι κατοικούν ή/και δραστηριοποιούνται ή προτίθενται να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή παρέμβασης, και οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης.

            Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Προσχεδίου ΕΣΣΒΑΑ, καλούνται οι φορείς του Δήμου Καστοριάς, επαγγελματίες, κάτοικοι της πόλης κλπ να συμμετάσχουν στο σχεδιασμό του Δήμου και να συνδράμουν, με την αποτύπωση των προτάσεών τους.

            Συνημμένο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (www.kastoria.gov.gr μενού «Εξυπηρέτηση Πολιτών» Κεφάλαιο «Δημόσιες Διαβουλεύσεις), παρατίθεται το προς Διαβούλευση Προσχέδιο ΕΣΣΒΑΑ του Δήμου.

            Παρακαλούμε για την υποβολή των προτάσεών σας, μέχρι την Πέμπτη 18 Αυγούστου 2016, ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@kastoria.gov.gr,m.biniakos@kastoria.gov.grkantoniou101@gmail.com, σε έντυπη μορφή, στη διεύθυνσηΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο, ΤΚ 52100 Καστοριά με την ένδειξη «Δημόσια Διαβούλευση για το Προσχέδιο Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης», ή στο fax: 2467022451. Την Παρασκευή 19 Αυγούστου και ώρα 10:30 π.μ. θα παρουσιαστούν και συζητηθούν τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σε ανοιχτή συνάντηση στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς.

            Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Καστοριάς (πληροφορίες κ. Κ. Αντωνίου τηλ. 24673 51108).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here