Ανακοίνωση
Διευκρινήσεις για το τέλος παρεπιδημούντων
Ο Δήμος Καστοριάς ενημερώνει ότι, βάσει του άρθρου 70, ν.5000/2022, αντικαταστάθηκε η παρ.9 του άρθρου 17 του ν.2130/1993, που αφορά στην υποβολή δήλωσης και καταβολή του τέλους παρεπιδημούντων και τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων των υπόχρεων επιχειρήσεων. Μέχρι την έκδοση της Κ.Υ.Α. και την δημιουργία της σχετικής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, κατά τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο, και μετά την ένταξη του Δήμου Καστοριάς στην ειδική εφαρμογή, που αναπτύχθηκε από την ΚΕΔΕ με τη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων, η υποβολή των δηλώσεων και η απόδοση των εν λόγω τελών από τους υπόχρεους προς τον Δήμο Καστοριάς μπορεί να γίνεται με δύο τρόπους:
• στο Δήμο Καστοριάς (Τμήμα Εσόδων, Ταμείο) με την προσκόμιση της σχετικής δήλωσης απόδοσης, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από την αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή
• ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://dae.govapp.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς εισόδου του ΤaxisΝet. Επειδή οι καταληκτικές ημερομηνίες απόδοσης των εν λόγω τελών είναι ίδιες με αυτές για την υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α., εφιστούμε την προσοχή των υπόχρεων, κατά την χρήση της πλατφόρμας, στην ημερομηνία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. για να μην καταστεί εκπρόθεσμη η απόδοση του τέλους παρεπιδημούντων/επί των ακαθαρίστων εσόδων, επιβαρύνοντας την οφειλή με την προβλεπόμενη προσαύξηση.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου Καστοριάς (kastoria.gov.gr )ή να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εσόδων του Δήμου Καστοριάς στα τηλέφωνα: 2467351146-145.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here