Για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν τα νοικοκυριά του Δήμου Καστοριάς και κυρίως οι Τοπικές Κοινότητες Λεύκης και Κορομηλιάς από τις πλημμύρες της 8ης Ιουλίου 2018, ο Δήμος με Απόφαση Δημάρχου συγκρότησε μικτό κλιμάκιο για τη διενέργεια αυτοψιών.

Παρακαλούνται οι πολίτες, στις κύριες κατοικίες των οποίων έχει καταστραφεί ο εξοπλισμός της οικοσκευής τους μπορούν να αιτηθούν τη διενέργεια αυτοψίας από μικτό κλιμάκιο του Δήμου εώς τις 10-8-2018.

Το χρηματικό βοήθημα, εφόσον εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει στόχο την οικονομική ενίσχυση των νοικοκυριών (πρώτες κατοικίες και όχι δευτερεύουσες ή εξοχικές) που έχουν υποστεί ζημιές στην οικοσκευή της κατοικίας αυτής, είτε χρήζουν απλών επισκευαστικών εργασιών.

Θα πρέπει να προσκομίσετε στον Δήμο τα εξής απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου καθώς και οποιοδήποτε στοιχείο κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία, με το οποίο θα αποδεικνύεται ότι η πληγείσα κατοικία ήταν η κύρια κατοικία των δικαιούχων (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη) όπως π.χ. Μισθωτήριο συμβόλαιο, ένορκη βεβαίωση, αντίγραφο λογαριασμών ΔΕΚΟ Οικοδομική άδεια κ.α.
2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρημένη από την οικεία Εφορία, όπου θα δηλώνει ότι δεν υπόκειται σε υποχρέωση φορολογικής δήλωσης.
3. Αντίγραφο Εντύπου Ε1, Ε9.
4. Πόρισμα Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
5. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κλπ, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ” αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.

Επισημαίνεται ότι το χρηματικό βοήθημα έχει προνοιακό χαρακτήρα και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση αποζημίωση της αποτίμησης του κόστους των ζημιών.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ανέστης Αγγελής

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here