Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής υποστήριξης και πιστοποίησης προσόντων υλοποιεί ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ).

Το πρόγραμμα αφορά άνεργους νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών, οι οποίοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τους κλάδους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics και του Εξαγωγικού Εμπορίου.

Στόχος του προγράμματος αποτελεί η άμβλυνση του μεγάλου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας, το οποίο αφορά στην αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης προσόντων και δεξιοτήτων των εργαζομένων. Ο συνολικός χρόνος πρακτικής άσκησης ανά ωφελούμενο ανέρχεται σε 260 ώρες.

Τέσσερις περιφέρειες
Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις τέσσερις περιφέρειες του βορειοελλαδικού τόξου, δηλαδή στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Ηπειρο, να απασχολήσουν νέους μέσα από θέσεις πρακτικής άσκησης.

Οι προσφερόμενες θέσεις θα δίνουν την ευκαιρία στους νέους να εκπαιδευτούν, αλλά και στις επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες διαφόρων τμημάτων τους, όπως οι εξαγωγές, οι πωλήσεις, το μάρκετινγκ και η διαχείριση αποθήκης. Εξάλλου, οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στις δράσεις του έργου δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση, καθώς οι ωφελούμενοι λαμβάνουν το επίδομα πρακτικής άσκησης απευθείας από το πρόγραμμα.

Αναφορικά με τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να εγγραφούν στο Μητρώο Ωφελούμενων που θα συγκροτηθεί, είναι οι ακόλουθες:

• Να έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1992 έως και 31 Δεκεμβρίου 1997,

• Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,

• Να είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

• Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα, και

• Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης στο διάστημα του τελευταίου τετραμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, επίσης, και όσοι έχουν συμπληρώσει το συγκεκριμένο έντυπο/φόρμα και έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης προγενέστερα, με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν συμμετάσχει σε καμία ενεργητική πολιτική απασχόλησης (δράση κατάρτισης ή απασχόλησης) κατά το διάστημα του τελευταίου εννεαμήνου πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, καθώς σε αυτήν την περίπτωση η ένταξή του στο πρόγραμμα απαιτεί επικαιροποίηση του ατομικού σχεδίου δράσης.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια, ενώ η εκ των υστέρων αλλαγή Διοικητικής Περιφέρειας δεν επιτρέπεται.

Ας σημειωθεί ότι το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο των Πράξεων Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18 έως 24 ετών, οι οποίες εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και είναι υποψήφια προς ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014- 2020 στο ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση». Συγχρηματοδοτείται δε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Συνδέσμου, www.sbbe-edu.gr. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 2310 539817 (εσωτ. 202).

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΥΡΙΤΣΗ

ethnos.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here