Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καστοριάς  για το σχολικό έτος 2016-2017, θα υποβάλλονται από 30 Μαίου 2016 έως 30 Ιουνίου 2016.

            Δικαίωμα εγγραφής έχουν παιδιά ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο Νηπιαγωγείο.

            Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • Για εγγραφή:

1)  Αίτηση  (δίνεται από τον Παιδικό Σταθμό). 

2)  Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

3)  Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

4)  Βεβαίωση εργοδότη, για τον καθένα από τους γονείς, προκειμένου να πιστοποιείται ότι και  οι δύο είναι εργαζόμενοι ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από Δ.Ο.Υ., αν είναι  ελεύθεροι επαγγελματίες.

5) Μηχανογραφημένα ένσημα του τρέχοντος έτους και των δύο γονέων ή βεβαίωση ότι έχουν  καταβληθεί οι εισφορές στον ασφαλιστικό φορέα εάν πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία.                   

6)  Φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και των δύο γονέων.

7) Βεβαίωση υγείας συμπληρωμένη από γιατρό, για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και φωτοαντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία  του παιδιού. Επίσης, πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης MANTOUX.

    8) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος       του τρέχοντος οικονομικού έτους.

    9) Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, στον Παιδικό Σταθμό, εκτός των προηγούμενων δικαιολογητικών, απαραίτητο είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

  • Για επανεγγραφή:

Απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού γέννησης του παιδιού.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο του Νομικού Προσώπου, Λεωφόρος Κύκνων 1, στο τηλ: 2467080348 Κα Παπανικολάου Μαρία ή στους κατά τόπους παιδικούς σταθμούς :

Α΄  (Μητροπόλεως) : 2467022629

Β΄ (Παλιό Νοσοκομείο) : 2467025368

Γ΄ ( Επί της λεωφόρου Γράμμου) : 2467082481

Δ.Π.Σ. Κεφαλαρίου: 2467072288

Δ.Π.Σ. Μανιάκων: 2467080054

Δ.Π.Σ. Λεύκης: 2467071592

Δ.Π.Σ. Χιλιοδένδρου: 2467071464

Δ.Π.Σ. Πενταβρύσου: 2467097386

Δ.Π.Σ. Κορεστείων: 2467084974

Δ.Π.Σ. Μεσοποταμίας: 2467061295

Δ.Π.Σ. Κολοκυνθούς:  2467071849

Δ.Π.Σ. Δισπηλιού: 2467085654

Δ.Π.Σ. Κορησού: 2467051206

Δ.Π.Σ. Τοιχιού: 2467072244

Δ.Π.Σ. Μαυροχωρίου: 2467074267

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here