Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στα γραφεία της Ένωσης, η κλήρωση του πρωταθλήματος της Β’ Κατηγορίας.

Να σημειωθεί πως υπάρχει πρόθεση από την ΕΠΣ Καστοριάς, στα ρεπό να παίζουν οι ομάδες με την μικτή ομάδα Κ14 της Ένωσης.

Δείτε ολόκληρο το πρόγραμμα της χρονιάς:

1η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ11ΚΡΟΝΟΣ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ  

2η αγωνιστική

3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11ΚΡΟΝΟΣ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ  

3η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ11ΚΡΟΝΟΣ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.  

4η αγωνιστική

5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ11ΚΡΟΝΟΣ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ  

αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
11ΚΡΟΝΟΣ  

αγωνιστική

7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ11ΚΡΟΝΟΣ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ  

αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
11ΚΡΟΝΟΣ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  

αγωνιστική

9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.11ΚΡΟΝΟΣ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ  

αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
11ΚΡΟΝΟΣ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ  

10η αγωνιστική

11ΚΡΟΝΟΣ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ  

11η αγωνιστική

2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ11ΚΡΟΝΟΣ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ  

12η αγωνιστική

2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
11ΚΡΟΝΟΣ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
0 3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ

13η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ11ΚΡΟΝΟΣ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
0 5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ

14η αγωνιστική

4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
11ΚΡΟΝΟΣ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
0 7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.

15η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
11ΚΡΟΝΟΣ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
0 9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ

16η αγωνιστική

6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
0 11ΚΡΟΝΟΣ

17η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
11ΚΡΟΝΟΣ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
0 2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ

18η αγωνιστική

8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ11ΚΡΟΝΟΣ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
0 4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

19η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
11ΚΡΟΝΟΣ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
0 6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ

20η αγωνιστική

10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ11ΚΡΟΝΟΣ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
0 8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ

21η αγωνιστική

1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ11ΚΡΟΝΟΣ
2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ
3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.
5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
0 10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

22η αγωνιστική

11ΚΡΟΝΟΣ2ΦΛΑΤΣΑΤΑ ΟΙΝΟΗΣ
10ΝΕΣΤΩΡ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ3ΕΛΠΙΔΕΣ ΜΕΣ/ΜΙΑΣ
9ΝΈΟ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ4ΑΓΣΝΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
8ΠΑΟΚ ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ5ΛΑΚΚΩΜΑΤΑ
7ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΙΛ.6ΡΟΣΣΟΝΕΡΙ
0 1ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here