Εγκρίθηκε και ανακοινώθηκε η κατανομή θέσεων και πιστώσεων, σχετικά με την πρόσληψη με σχέση εργασίας Ιδιω??ικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, εκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού  στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε,  σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Η επιμέρους κατανομή των θέσεων–πιστώσεων θα γίνει με απόφαση των αρμόδιων οργάνων κάθε Ιδρύματος.

Επιτρέπεται η καθ’υπέρβαση του ανωτέρω αριθμού πρόσληψη συμβασιούχων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, με τον περιορισμό του χρόνου που αντιστοιχεί αθροιστικά σε 6.470 ανθρωπομήνες (647 Χ 10 μήνες=6.470 ανθρωπομήνες), εφόσον αυτοί προσλαμβάνονται με μισθολογική αντιστοιχία χαμηλότερη από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή εφόσον προσλαμβάνονται με μερική απασχόληση, με την προϋπόθεση ότι η ετήσια δαπάνη δε θα υπερβαίνει τη δαπάνη που αντιστοιχεί σε εξακόσιους σαράντα επτά (647) συμβασιούχους Επίκουρους Καθηγητές».

ergasianews.gr

teiditikismakedonias

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here