Απόφαση με την οποία εγκρίνει τη μεταφορά πίστωσης

συνολικού ποσού 9.970.971,09€ (εννιά εκατομμύ??ια εννιακόσιες εβδομήντα χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ένα ευρώ και εννιά λεπτά) για την πληρωμή μηνός Οκτωβρίου των δικαιούχων του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, εξέδωσε η αναπληρώτρια υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου.

Ειδικότερα, βάση της απόφασης εγκρίθηκε:

A. Ποσό 9.968.734,43€ (εννιά εκατομμύρια εννιακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες επτακόσια τριάντα τέσσερα ευρώ και σαράντα τρία λεπτά) σε 39.353 δικαιούχους για τη δόση μηνός Οκτωβρίου.

Β. Ποσό 1.118,33€ (χίλια εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) σε 3 δικαιούχους για τη δόση μηνός Σεπτεμβρίου.

Γ. Ποσό 1.118,33€ (χίλια εκατόν δεκαοκτώ ευρώ και τριάντα τρία λεπτά) σε 3 δικαιούχους για τη δόση μηνός Αυγούστου.

Πιθανή ημερομηνία καταβολής του ΚΕΑ θεωρείται η σημερινή, αν και το γεγονός πως πολλοί από τους δικαιούχους δεν έχουν προμηθευτεί την προπληρωμένη κάρτα από την τράπεζα τους, υπάρχει περίπτωση μεταφοράς της καταβολής για την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here