Οι εισηγήσεις των θεμάτων του δημοτικού συμβουλίου δημοσιεύονται σε μορφή ηλεκτρονικής διαβούλευσης, με σ??οπό την συμμετοχή του δημότη στις αποφάσεις και την πληρέστερη ενημέρωσή του.

Μπορείτε να μας αποστέλλετε τις παρατηρήσεις σας στο endimo.kastoria@gmail.com ή να επικοινωνήσετε απ’ ευθείας από τις φόρμες επικοινωνίας στη πλευρική στήλη του blog των ΕΝ.ΔΗΜΟ.

ΕΙΣHΓΗΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 
25ου Δημοτικού Συμβουλίου (18/11/2016)
 
 
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
 
 
 
 
 
Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων θεσμών εορταστικού Δωδεκαημέρου 2016-2017 και έγκριση δαπανών αυτών. 

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)
 
Επιλογή Ορκωτού Λογιστή για ανάθεση Ελέγχου Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης, οικ. έτους 2016.

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

 
Έγκριση διάθεσης πιστώσεων Επικοινωνιακού Προγράμματος Δήμου Καστοριάς.

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)
 
 
 
 
 
 
Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ 2016 (ποσού 145.950,74 €) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών κτιρίων και αποζημίωση Σχολικών Τροχονόμων».

(Δεν έχουμε ακόμα εισήγηση)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here