Στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) των περιφερειών θα εκχωρηθούν 7,846 εκατ. ευρώ, για να υλοποιήσουν δράσεις που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ), σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου.

Του Φώτη Κουτσαμπάρη

Το μεγαλύτερο ποσό δίδεται στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ανέρχεται στο 1,431 εκατ. ευρώ, στην Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης δίδονται 690.000 ευρώ, στη Δυτική Μακεδονία 466.000 ευρώ, Θεσσαλία 818.000 ευρώ, Ηπείρου 438.000 ευρώ, Ιονίων Νήσων 220.000 ευρώ, Δυτικής Ελλάδας 760.000 ευρώ, Στερεάς Ελλάδας 605.000 ευρώ, Αττικής 225.000 ευρώ, Πελοποννήσου 810.000 ευρώ, Βορείου Αιγαίου 384.000 ευρώ, Νοτίου Αιγαίου 253.000 ευρώ και Κρήτης 746.000 ευρώ.

Στην Κεντρική Μακεδονία οι δράσεις αφορούν υποδομές εγγείων βελτιώσεων, έργα αναδασμών, δασική οδοποιία, αγροτική οδοποιία, ίδρυση και λειτουργία επιχειρησιακών ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας. Ενίσχυση οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού για τη δημιουργία και την ανάπτυξη των βραχέων αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων προώθησης σε τοπικό επίπεδο. Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτικών (CLLD/LEADER). Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική). Στήριξη για λειτουργικές δαπάνες και εμψύχωση.

Ενίσχυση μεταποίησης

Εν τω μεταξύ, από τις 13 Ιουλίου αρχίζει η κατάθεση των αιτήσεων και θα διαρκέσει έως τις 12 Οκτωβρίου για το νέο πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ “Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν μη γεωργικό”. Από το νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ενισχύονται δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισμού με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιμους κλάδους: Επεξεργασία καπνού για παραγωγή πούρων ή σιγαρίλος, ζυθοποιία, επεξεργασία προϊόντων κυψέλης (γύρη, πρόπολη, βασιλικός πολτός και λοιπά προϊόντα), μονάδες παραγωγής αιθέριων ελαίων, μονάδες πυρηνελαιουργείων, μονάδες παραγωγής αποσταγμάτων από οπωροκηπευτικά ή αμπελοοινικής προέλευσης, μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων για την παραγωγή προϊόντων κοσμετολογίας και διατροφής, μονάδες παραγωγής, εμπορίας και συσκευασίας προϊόντων θρέψης φυτών, μονάδες παραγωγής πυτιάς και συμπυκνωμάτων αυτής, αξιοποίηση παραπροϊόντων, υπολειμμάτων και απορριμμάτων βιομηχανικών ειδών διατροφής, παραγωγή βάμβακος και λοιπές κλωστικές ίνες, μονάδες επεξεργασίας κλωστικής κάνναβης και λιναριού.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε πρώτο στάδιο οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξης. Σε δεύτερο στάδιο, έπειτα από σχετική ενημέρωση από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών (του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) με κάθε πρόσφορο μέσο, υποβάλλουν ηλεκτρονικά και φάκελο υποψηφιότητας εντός της προθεσμίας. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής, οι δυνητικοί δικαιούχοι προσκομίζουν στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Εφαρμογών φυσικό φάκελο υποψηφιότητας, ο οποίος περιλαμβάνει: α) την τεχνικοοικονομική μελέτη, β) τα δικαιολογητικά συμμετοχής, γ) υπογεγραμμένο αποδεικτικό κατάθεσης της παραπάνω αίτησης στήριξης, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μέσω ΠΣΚΕ εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την ως άνω καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής.

makthes.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here