Ποιο χρονικό διάστημα δόθηκε για την προαναγγελία των αναστολών Μαρτίου

Την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου ξεκίνησε η υποβολή μονομερών υπεύθυνων δηλώσεων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ ανά μήνα, για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2021.

Οι δικαιούχοι υποβάλλουν κάθε μήνα υπεύθυνη δήλωση, με το έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού».

Η υποβολή της δήλωσης γίνεται στην πλατφόρμα του supportemployees.services.gov.gr στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη έως τις 15 Μαρτίου 2021.

Οι κατηγορίες που πληρούν τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 6995/231/15-2-2021 (Β’ 607):

  • Ξεναγοί και όσοι αποφοίτησαν 2019 και 2020 από διετούς φοίτησης Σχολές Ξεναγών
    Τουριστικοί συνοδοί
  • Εργαζόμενοι που απασχολήθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο έτους 2019, σε τουριστικές επιχειρήσεις με ΚΑΔ:
  • – 79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων»

-79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών»

-79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020.

Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here