Μέσα στον Οκτώβριο θα βγουν 3 προκηρύξεις για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ.

Σύμφων?? με πληροφορίες, οι προκηρύξεις αυτές θα δημοσιευθούν σταδιακά, προκειμένου να αποφευχθεί πρόβλημα με τις αιτήσεις. Ωστόσο δεν είναι γνωστό ποια θα είναι η πρώτη προκήρυξη που θα ανακοινωθεί.

Οι προκηρύξεις αυτές είναι οι εξής:

35 μόνιμοι τεχνικών ειδικοτήτων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Με 35 προσλήψεις κυρίως τεχνικού προσωπικού επανέρχεται (έπειτα από απουσία πέντε ετών) η Τράπεζα της Ελλάδος στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Σε αίτημα που έχει υποβάλει στην Ανεξάρτητη Αρχή, διατυπώνει την επιθυμία για πρόσληψη ως το καλοκαίρι με το σύστημα των αντικειμενικών κριτηρίων (μόρια) 35 υπαλλήλους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Οι υπάλληλοι διοικητικών καθηκόντων (απόφοιτοι ΤΕΙ) θα πρέπει να διαθέτουν απαραιτήτως άριστη γνώση μιας ξένης γλώσσας και γνώση χειρισμού Η/Υ. Όσο για τους τεχνικούς που θα στελεχώσουν το τμήμα που γίνεται η εκτύπωση λαχείων, τραπεζογραμματίων, αξιογράφων του Ελληνικού Δημοσίου κ.λπ., εκτός του απολυτηρίου Λυκείου θα απαιτείται προϋπηρεσία στο αντικείμενο της θέσης. 

44 στελέχη πληροφορικής σε διάφορους φορείς

Πρόκειται για θέσεις στις ειδικότητες ΠΕ Πληροφορικής (Επιστήμης των Υπολογιστών ή Μηχανικών Η/Υ) και ΤΕ Πληροφορικής (ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων). Η πλήρωση των θέσεων θα γίνει με τη διαδικασία πινάκων προτεραιότητας (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/94) από κατόχους ομωνύμου ή ταυτοσήμου κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίου ή διπλώματος ΑΕΙ/ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 

Άλλα προσόντα που θα ζητηθούν είναι η καλή γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, αλλά και η γνώση επεξεργασίας ελληνικών και ξενόγλωσσων κειμένων και πινάκων σε Η/Υ (για τις θέσεις ΠΕ).

 

49 στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών

Η πρόσληψη των επιτυχόντων θα γίνει με αντικειμενικά κριτήρια (μόρια), ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα Χημείας ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, καθώς και βεβαίωση ιδιότητας μέλους της Ενωσης Ελλήνων Χημικών.

 e-dimosio.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here