Απάντηση της Γεωργίας Ζεμπιλιάδου (Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ) στον αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, Σω??ήρη Αδαμόπουλο

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καστοριάς κ. Αδαμόπουλος μετά την προχθεσινή συνέντευξη του Συνδυασμού μας  που αφορούσε τα έργα και τις ημέρες της σημερινής Περιφερειακής Αρχής στην περιοχή του, αντί οποιασδήποτε άλλης απάντησης επέλεξε να σχολιάσει ειρωνικά τα στοιχεία που παραθέσαμε.

Ειλικρινά δε θέλουμε να πιστέψουμε πως «προσβλήθηκε» και ο ίδιος απ΄ τον «ιό» που φορείς του είναι πολλά μέλη της σημερινής Περιφερειακής Αρχής, με προεξάρχοντα και πρώτο διδάξαντα τον κ. Καρυπίδη, εξ αιτίας του οποίου απέναντι σε οποιοδήποτε τεκμηριωμένο στοιχείο απαντούν με ειρωνείες και αερολογίες.

Ό,τι κι αν συμβαίνει και επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε τον κ. Αδαμόπουλο να μάθει ποιά  χρηματοδοτικά μέσα έχει στη διάθεσή της η Περιφερειακή Αρχή, αν και έπρεπε να τα γνωρίζουν πριν αναλάβουν και να μην πιάνονται αδιάβαστοι δυόμιση χρόνια μετά, δημοσιοποιούμε το ενημερωτικό παράρτημα στο οποίο αναφερθήκαμε στη συνέντευξη μας.

Τέλος, δηλώνουμε ότι είμαστε πάντα στην διάθεσή του για κάθε περαιτέρω ενημέρωση.

                                                                              Γεωργία Ζεμπιλιάδου

                                                                                 Περιφερειακή Σύμβουλος

Επικεφαλής του Συνδυασμού ΕΛΠΙΔΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 330.737.741εκ€

Παραπέμπουμε στο εγκεκριμένο κείμενο από την ΕΕ του ΠΕΠ ΔΜ με τον αριθμό απόφασης της ΕΕC(2014)10180  (CCI 2014GR16M2OP006) Ημερομηνία απόφασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής 18 Δεκ 2014 με συνολικό προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 330.737.741εκ€

Εκχώρηση ΠΑΑ 46,6εκ€

Παραπέμπουμεστομε αριθ. πρωτ. 2353/27.09.2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την Περιφερειακή κατανομή πόρων εκχωρούμενων μέτρων/δράσεων του ΠΑΑ 2014-2020 όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω Απόφαση δημοσιοποιήθηκε  με ΔΤ της 29ης Σεπτεμβρίου της  ΠΔΜ και  είναι ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας στην οποία με τίτλο «46,6 εκ. ευρώ εκχωρούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας από το Πρόγραμμα Παραγωγικής Ανασυγκρότησης 2014-2020» γίνεται αναφορά στην απόφαση της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ σε συνεννόηση με την ΕΕ με την οποία εκχωρούνται στις Περιφέρειες της χώρας αρμοδιότητες που αντιστοιχούν περίπουστο 37% των πόρων του νέου ΠΑΑ. Το ποσό των46,6εκ€είναι η πρώτη φάση αυτής τη; Εκχώρησης που αναμένεται να ανέλθει στα 90 εκ. €, περίπου.

LEADER 40εκ€

M19 -SupportforLEADERlocaldevelopment(CLLD–community-ledlocaldevelopment) (art35Regulation(EU)No1303/2013) στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού της ΕΕ, υπογράφηκε  στις12-12-2016 από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Υπουργική Απόφασηγια την έγκριση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξηςCLLD/LEADERκαθώς και για την κατανομή πιστώσεων Δημόσιας Δαπάνης για τα προγράμματα αυτά ανά Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Σε σύνολο47 ομάδων τοπικής δράσης(Αναπτυξιακών) για τις  Αναπτυξιακές της Δυτικής Μακεδονίας εγκρίθηκαν σε πρώτη φάση16.800.000€.  Δεδομένου ότι η Δυτική Μακεδονία έχει 3 ΟΤΔ για τις 4 ΠΕ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Μ19 του ΠΑΑ ανέρχεταισε 500 εκ€είναι αναμενόμενη η χρηματοδότηση40 εκ.€,περίπου, για το σύνολο  της  Π.Δ.Μ. εφόσον η πορεία της Α΄ φάσης του προγράμματος που έχει ήδη εκχωρηθεί κριθεί από το ΥΠΑΑΤ ικανοποιητική.

INTERREG20εκ€

  • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) 2014-2020:Συνολικός προϋπολογισμός: 
  • Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 :Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα
  • Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας Interreg V-B “Βαλκανική-Μεσόγειος” :
    Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 39.727.654,00 ευρώ, 

Ήδη οι δράσεις που ήρθαν για έγκριση στο ΠΣξεπερνούν τα 20εκ€

Τοπικός Πόρος ΔΕΗ (ΕΑΠ) 12εκ€

Αριθμός 58/2015 του  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β΄

Στη  δημόσια Συνεδρίαση του την 1η Οκτωβρίου 2014 εξέτασε την από 22 Απριλίου 2013 αίτηση: για ην  κατανομή των κονδυλίων που προκύπτουν από την επιβολή του Τέλους στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας,  σε συνέχεια της απόφαση του Συμβουλίου στις 8. 10 2015 : συνεδρίασε ηεπιτροπή του Τοπικού Πόρου στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης Παναγιώτη Πλακεντά και του πρόεδρου της Π.Ε.Δ. Δυτικής Μακεδονίας και δημάρχου Φλώρινας Γιάννη Βοσκόπουλου.

 Τα ποσά που αντιστοιχούν για την Π.Ε. Κοζάνης είναι περί τα 20 εκ. ευρώ, τα μισά εκ των οποίων θα λάβει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (περίπου 10.5 εκ ευρώ) , ενώ τα υπόλοιπα θα μοιραστούν σε ενεργειακούς και μη δήμους. Επίσης, περί τα 4 εκ. ευρώ θα λάβει η Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, ενώ περίπου 4.8 εκ. ευρώθα λάβει η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Σύνολο 14,5 εκ. €

Για τα20 ΕΚ€ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΠΔΕκαι τα40ΕΚ€  ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΛΑΒΕη Περιφερειακή Αρχή παραπέμπουμε τον κ. Αδαμόπουλο στον απολογισμό του 2014 και τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 2015, όπως αυτός ήρθε στο ΠΣ (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (21.855.400,00) και ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ  )  Σύνολο 2η /2016     47.908.556,14)           

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here