Δελτίο Τύπου της Δ.Π.Ε. Καστοριάς αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+, Δράση ΚΑ1.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ «Δράση μαθησιακής κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης (ΚΑ1)», η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς σε κοινοπραξία με τα Νηπιαγωγεία: 1ο Καστοριάς, Κορησού και το ιδιωτικό «Μικροί Εξερευνητές», υλοποίησε για δεκαοκτώ μήνες, από 01-08-2020 έως και 31-01-2022, τη Δράση με τίτλο: «Πρόγραμμα SDG’s για το νηπιαγωγείο: το νερό ως βασικός πόρος για ένα βιώσιμο μέλλον».

Σκοπός του προγράμματος ήταν οι μαθήτριες και οι μαθητές να γνωρίσουν το νερό ως φυσικό στοιχείο και την αξία του για τη ζωή και να ενδιαφερθούν αναφορικά με τη διαφύλαξή του συμμετέχοντας ενεργά σε σχετικές δράσεις ευαισθητοποίησης για τη μόλυνση και αλόγιστη
χρήση του.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμόρφωσε η πανδημία, οι δραστηριότητες του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν τόσο διά ζώσης με δράσεις στην τάξη και στο πεδίο, όσο και μέσω σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Με τη συμμετοχή στο εν λόγω πρόγραμμα, αφενός ενισχύθηκε η συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και, αφετέρου, αποτέλεσε αφορμή να γνωρίσουν την περιοχή μας πολλοί ξένοι ομόλογοί μας. Επιπλέον, οι νηπιαγωγοί μας παρακολούθησαν επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα: “Τhe best for preschool teachers” στην Μπολόνια της Ιταλίας του αναγνωρισμένου
ευρωπαϊκού φορέα επιμόρφωσης ELA από 31/10 έως 07/11/2021. Οι εκπαιδευτικοί κατά την εκεί παρουσία τους απέκτησαν γνώσεις, όξυναν δεξιότητες σχετικές με τη μεθοδολογία των Μοντεσσοριανών σχολείων και εξοικειώθηκαν με εκπαιδευτικές προσεγγίσεις των σχολείων του Reggio Emilia. Τα αποτελέσματα πρόκειται να διαχυθούν σε εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερη κοινωνία.

Η εμπειρία που αποκτήθηκε συνεχίζει και εμβαθύνει την ευρωπαϊκή συναντίληψη στον χώρο της εκπαίδευσης που προωθούν τα προγράμματα Erasmus, διευρύνοντας τους ορίζοντες μαθητών και εκπαιδευτικών και δημιουργώντας ένα διευρωπαϊκό δίκτυο ανταλλαγής καλών πρακτικών με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων όπως η κλιματική αλλαγή και η αειφόρος ανάπτυξη σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εκ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Ο Διευθυντής της Δ.Π.Ε. Καστοριάς

Δρ Αναστάσιος Ξανθόπουλος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here