Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να δείτε τα θέματα τα οποία ζητήσαμε να συμπεριληφθούν στο επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

ΘΕΜΑ 1ο – 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Μετά την πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ.πρωτ. 37875/19-11-2020 ΑΔΑ:ΨΥΙΚΩΕΥ-Σ63) στη όποια δεν συμπεριλήφθη η αρχική μας πρόταση «… η συγχώνευση ενός κεντρικού μεγάλου δημοτικού σχολείου όπως είναι το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα να ενισχυθούν περιφερειακά δημοτικά σχολεία της πόλης (1ο 2ο 3ο 6ο 7ο), τα οποία διατηρούν ακόμα την εικόνα σχολείων παραδοσιακής γειτονιάς με όλα τα πλεονεκτήματα που σημαίνει αυτό, με την ανάλογη διαμόρφωση νέας χωροταξικής κατανομής.»  θα θέλαμε να επισημάνουμε το εξής:

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς είναι ένα πλασματικά μεγάλο σχολείο γιατί καταστρατηγείται κατά κόρον η χωροταξική κατανομή, με αποτέλεσμα να έχει μαθητικό δυναμικό υπερδιπλάσιο από αυτό που θα είχε υπό κανονικές συνθήκες. Κυρίως εξυπηρετεί εργαζόμενους στο εμπορικό κέντρο με άμεσο αντίκτυπο τόσο στα υπόλοιπα δημοτικά της πόλης όσο και σε περιφερειακά.

Προτείνουμε για το επόμενο σχολικό έτος 2021-22 την μεταστέγαση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς.

Επιπλέον με την αλλαγή χρήσης στο κτίριο του 4ου Δημοτικού Σχολείου και με ανάλογες διαμορφώσεις – αναπλάσεις,

 • Γκρέμισμα της εξωτερικής αυλής
 • Μετατροπή του αύλειου χώρου σε πλακόστρωτη πλατεία
 • Δημιουργία μικρού πνευματικού κέντρου με την αξιοποίηση της αίθουσας παρουσιάσεων (Ισόγειο)
 • Δημιουργία δημοτικού αναψυκτηρίου (Ισόγειο)
 • Στέγαση δημόσιων υπηρεσιών που μέχρι τώρα στεγάζονται σε ιδιωτικούς χώρους (1ος 2ος όροφος)
 • Ανάδειξη του βυζαντινού τείχους νότια και ανατολικά με κατάλληλες διαμορφώσεις
 • Ανάδειξη του πεζόδρομου «Αρχιμήδους» ως βασική είσοδο για πεζούς προς τον πεζόδρομο «Πτολεμαίων»
 • Ανάδειξη του «Μεντρεσέ»
 • Νέα ανάπλαση της νότιας παραλίας

Θα διαμορφωθεί μια βασική είσοδος για πεζούς προς το κέντρο της πόλης, τη βόρεια παραλία και το ιστορικό κέντρο. Δημιουργείται κατά κάποιο τρόπο ένα σαλόνι υποδοχής επισκεπτών και δημοτών, το οποίο σε συνδυασμό με οργανωμένο τουριστικό περίπτερο προϋπαντεί, ενημερώνει, αγκαλιάζει τον επισκέπτη και τον ωθεί να περιηγηθεί, να απολαύσει, να διασκεδάσει και να γευτεί τους πολιτιστικούς και πολιτισμικούς καρπούς ενός πλούσιου βυζαντινού-και όχι μόνο- βιότοπου.

ΘΕΜΑ 2ο -ΔΙΑΡΚΗΣ ΔΗΜΟΣΚΟΠΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΩΝ

FacebookTwitterViberWhatsApp

Ένα από τα καινοτόμα άρθρα του Νόμου στα πλαίσια της Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, είναι το άρθρο 76 περί συγκρότησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, το οποίο αναφέρει ότι στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες.

Αφουγκραζόμενοι την καθημερινή αγωνία, το ειλικρινές κι ανιδιοτελές ενδιαφέρον των συμπολιτών μας για την κατάσταση του Δήμου μας, πιστεύουμε ότι απαιτείται μεγαλύτερο άνοιγμα στην κοινωνία με τη μορφή της Άμεσης Δημοκρατίας στα πρότυπα της Εκκλησίας του Δήμου.

Για το λόγο αυτό προτείνουμε τη δημιουργία του

Διαρκούς Δημοσκοπικού Δήμου στον Δήμο Καστοριάς

o οποίος και θα γνωμοδοτεί για μείζονα ζητήματα.

Επειδή είναι δύσκολο σε τακτά χρονικά διαστήματα να συγκεντρώνονται οι γνώμες όλων των πολιτών επί συγκεκριμένου θέματος, ο διαρκής δημοσκοπικός δήμος θα αποτελείται από ένα αριθμό πολιτών, ο οποίος θα είναι ικανός να εκφράζει το σύνολο των απόψεων (αντιπροσωπευτικό δείγμα). Οι πολίτες που θα συμμετέχουν σ’ αυτόν θα εκλέγονται με κλήρωση και η θητεία τους θα είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Θα μπορούν να συμμετέχουν όσοι επιθυμούν από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς καταλόγους. Αυτοί που θα έχουν συμμετάσχει για μια θητεία θα μπαίνουν στην κληρωτίδα όταν θα έχει εξαντληθεί ο «εκλογικός κατάλογος» έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι. Η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται είτε με σύναξη επί συγκεκριμένου χώρου, είτε μέσω διαδικτύου, είτε με τη χρήση και των δύο τρόπων.

Αναφορικά με το διαδίκτυο, δύναται να αξιοποιηθεί η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Η «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» είναι ένα πληροφοριακό σύστημα για την αδιάβλητη διεξαγωγή απόρρητων ψηφοφοριών με αμιγώς ηλεκτρονικό τρόπο. Τόσο η προετοιμασία της ψηφοφορίας από τη διεξάγουσα αρχή, όσο και η υποβολή της ψήφου από τους ψηφοφόρους, γίνονται απομακρυσμένα μέσω Διαδικτύου. Η επικοινωνία των αρχών και των ψηφοφόρων με το πληροφοριακό σύστημα «Ζευς» γίνεται μέσω ενός απλού προγράμματος περιήγησης του Παγκόσμιου Ιστού (web browser), ενώ προστατεύεται όπως ακριβώς και οι οικονομικές συναλλαγές μέσω Διαδικτύου. Η ακεραιότητα της ψηφοφορίας είναι μαθηματικά επαληθεύσιμη από τον καθένα μέσω της χρήσης κρυπτογραφίας, και χωρίς καμία προσβολή του απόρρητου.

Ο συνδυασμός μας έχει έρθει σε επικοινωνία με την ομάδα υποστήριξης της «Ψηφιακής Κάλπης Ζευς» και έχει διερευνήσει την εφαρμογή της σε επίπεδο Διαρκούς Δημοσκοπικού Δήμου Καστοριάς, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί άμεσα και χωρίς κόστος.

Έτσι λοιπόν, όταν θα πρέπει να πάρουμε μια σημαντική απόφαση, θα συνέρχεται ο δημοσκοπικός δήμο, είτε με ευθύνη των πολιτών που τον απαρτίζουν, είτε με αίτημα του δημοτικού συμβουλίου και θα γνωμοδοτεί.

Ο δημοσκοπικός δήμος δεν καλείται να υποκαταστήσει κανένα θεσμό.

Θα λειτουργεί ως άξονας προστασίας του συμφέροντος των πολιτών, αφού έτσι θα εκφράζεται η άποψή τους επί συγκεκριμένων θεμάτων. Για το τι θα συμβεί, θα μετρά η άποψη των εκπροσώπων των πολιτών (Δήμαρχος, Σύμβουλοι Τοπικής Αυτοδιοίκησης), όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Όμως σε κάθε απόφαση τους οι παραπάνω, θα πρέπει να συνυπολογίζουν  τη βούληση των πολιτών.

Σε συνδυασμό δε με ένα Παρατηρητήριο Πολιτών δημιουργείται μια διαρκώς ενισχυμένη Δημοκρατική Πολιτεία με συμμετοχή , άποψη , ενημέρωση και στόχο.

κάθε πολίτης, επώνυμα πάντα, θα μπορεί να ελέγξει την πρόοδο κάθε αιτήματος. Το παρατηρητήριο πολιτών, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα/εφαρμογή, η οποία αποτελεί ένα χρονολόγιο καταγραφής των ενεργειών που έχουν γίνει για ένα έργο, σκοπό, αίτημα. Μόλις ένας πολίτης, θέσει ένα ερώτημα και οριστεί ο υπεύθυνος φορέας, άμεσα, δημιουργείται ένα χρονολόγιο καταγραφής ενεργειών του φορέα και ξεκινά ένα χρονόμετρο καταγράφοντας κάθε δράση του φορέα. μέχρι την υλοποίηση/διεκπεραίωση του έργου, αιτήματος, σκοπού.

Οι πολίτες είναι ελεύθεροι, συνδεόμενοι επώνυμα στην εφαρμογή, να σχολιάσουν, να κρίνουν και να επικροτήσουν την εξέλιξη της προόδου και την αποδοτικότητα, του κάθε υπαλλήλου ή φορέα που ανέλαβε την υλοποίηση του αιτήματος ή και του έργου.

Το χρονόμετρο δεν αποσύρεται εφόσον δεν υλοποιηθεί το έργο. Ακόμη και σε έλλειψη χρηματοδότησης, ο υπεύθυνος φορέας οφείλει να περιγράψει τις ενέργειες του ώστε να βρεθεί χρηματοδότηση. Με την διεκπεραίωση του έργου/αιτήματος σταματά το χρονόμετρο.

Σχόλια και εκτιμήσεις, αξιολόγηση στην πορεία της διεκπεραίωσης επιτρέπονται από κάθε πολίτη, εφόσον χρησιμοποιεί την εφαρμογή επώνυμα. Συνεπώς, δίνεται η δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής των Πολιτών στα κοινά του Δήμου-Πολιτείας, μετασχηματίζοντάς τον από πολίτη-πελάτη με τη συμμετοχή του μόνο κάθε 4 χρόνια, μέσω της άχρωμης διαδικασίας των εκλογών , σε Δημότη με ισότητα λόγου χωρίς αποκλεισμούς, με δικαίωμα στη Δημόσια Ομιλία έξω από κάθε δημοκολακεία που στοχεύουν στον ωφελιμισμό.

ΘΕΜΑ 3ο-ΕΝΕΕΓΥΛ

Μόνιμη στέγαση του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου Λυκείου Καστοριάς

Το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Καστοριάς είναι στην πραγματικότητα μία ομάδα σχολικών μονάδων, με ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες στην κτιριακή του υποδομή, τον εξοπλισμό, τη στελέχωση αλλά και τη λειτουργική του διασύνδεση με άλλους φορείς που υποστηρίζουν την καθημερινότητα των μαθητών ΑμεΑ και τις οικογένειές τους.

Αποτελεί ταυτόχρονα Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ και ΣΜΕΑ, γεγονός που το καθιστά την πιο σύνθετη οργανωτικά και λειτουργικά σχολική μονάδα του νομού. Για τους λόγους αυτούς το θέμα της στέγασής του δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένο από το θέμα της πλήρους και ορθής λειτουργίας του. Δεν θα πρέπει να δοθεί μία πρόχειρη λύση Προκρούστειας λογικής η οποία και πάλι θα προσαρμόζει τις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών στα δεδομένα του κτιρίου.

Θα πρέπει να σχεδιαστεί από το μηδέν μία νέα κτιριακή υποδομή η οποία θα βασίζεται σε προσεγμένες επιλογές των εργαστηρίων που θα λειτουργούν και τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν εκείνες τις ανάγκες που οι φορείς της αναπηρίας έχουν εντοπίσει και επισημάνει σε επίπεδο νομού. Αν σχεδιαστεί σωστά, θα καλύπτει δημιουργικά τον χρόνο των μαθητών του και θα παρέχει προ-επαγγελματικές και επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που θα έχουν αναφορά στην αγορά της περιοχής.

Η λειτουργία του θα έχει ευρύτερο κοινωνικό αντίκτυπο καθώς θα παρέχει τη δυνατότητα στους φορείς προστασίας των ΑμεΑ να επικεντρωθούν στα υπόλοιπα εξαιρετικά σημαντικά έργα που έχουν να επιτελέσουν και τα οποία σχετίζονται με την επαγγελματική απασχόληση των ΑμεΑ, την προστατευόμενη διαβίωσή τους και την κοινωνική τους ένταξη.

Ως συνδυασμός, έχουμε πλήρη εικόνα των αναγκών αυτών, καθώς είμαστε σε συνεχή επαφή με τους φορείς αυτούς. Υπεύθυνη στάση απέναντι στις ανάγκες αλλά και τις προσδοκίες τους είναι η άμεση ένταξη του έργου της μελέτης ανέγερσης νέου, σύγχρονου κτιρίου στον προγραμματισμό του Δήμου. Το κτίριο θα πρέπει να διαθέτει και επαρκή υπαίθριο χώρο για την υποστήριξη τομέα γεωπονίας.

Καλούμε σε διάλογο όλους τους εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να συγκροτηθεί άμεσα μία πρόταση οριστικής, βιώσιμης λύσης σε ένα χρονίζον πρόβλημα, η διαιώνιση του οποίου αδικεί και προσβάλει βαθύτατα τους μαθητές ΑμεΑ, τις οικογένειές τους και όλους μας προσωπικά. Τα ημίμετρα των προσωρινών στεγάσεων σε ακατάλληλους χώρους θα πρέπει να εγκαταλειφθούν οριστικά ως νοοτροπία, καθώς συγκαλύπτουν τα προβλήματα, ρίχνοντας όλο το βάρος της αντιμετώπισής τους στα ίδια τα άτομα με αναπηρία και στις οικογένειές τους.

Για περισσότερα: Δημοτικός Σχεδιασμός για την Αναπηρία (ΑμΕΑ)

Η σημαντικότερη σχολική μονάδα του νομού ΠΡΕΠΕΙ να έχει τον χώρο που της αξίζει.

ΘΕΜΑ 4ο-ΞΕΝΙΑΣ

Το ξενοδοχείο Ξενία βρίσκεται στην περιοχή Δεξαμενή στο ιστορικό κέντρο της Καστοριάς, ιδιοκτησία πλέον της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. (ΕΤΑΔ ΑΕ). Δυστυχώς από το 1999 αποτελεί πλέον ένα ερείπιο για την πόλη μας, που επιπλέον είναι και εστία μόλυνσης. Είναι επιτακτική ανάγκη, επομένως, να υπάρξει  ένα σχέδιο για την αποκατάστασή του ως κτίριο.

Η τελευταία πρόταση ήταν να παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού και να αξιοποιηθεί από την Εφορία Αρχαιοτήτων ως επέκταση για το Βυζαντινό Μουσείο.

Σε ότι αφορά την συγκεκριμένη πρόταση, θεωρούμε ότι δεν αποτελεί καλή λύση, καθώς δεν ενδείκνυται για μουσείο και επιπλέον, θα χρειαζόταν πλήρη αναμόρφωση και άρα υπέρογκα ποσά. Αν υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορία Αρχαιοτήτων, θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως μουσεία κάποια αρχοντικά/κτίρια της Καστοριάς που χρήζουν επειγόντως άμεσης αποκατάστασης.

Η δική μας πρόταση είναι να μετατραπεί σε Φοιτητική Εστία για το παράρτημα της Καστοριάς του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τους εξής λόγους:

 • Ένα τριτοβάθμιο ίδρυμα, όπως το Πανεπιστήμιο, επιβάλλεται να διαθέτει φοιτητικές εστίες. Είναι ζήτημα αλληλεγγύης, πολιτισμού και κράτους κοινωνικής πρόνοιας. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι το παράρτημα Καστοριάς του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας είναι το μοναδικό που στερείται της ύπαρξης φοιτητικής εστίας, σε αντίθεση με όλη την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία.
 • Καθώς λειτουργούσε ως ξενοδοχείο, έχει ήδη διαμορφωμένους χώρους για ανάλογη χρήση και η μετατροπή του σε φοιτητική εστία μπορεί να γίνει με χαμηλότερο κόστος.
 • Η ίδρυση φοιτητικής εστίας στο συγκεκριμένο σημείο θα αναβαθμίσει το ιστορικό κέντρο της πόλης, ξαναδίνοντάς του ζωή. Η ύπαρξη μιας ενεργούς κοινότητας νέων στο κέντρο της πόλης θα αναδείξει την περιοχή και θα την καταστήσει περισσότερο πολυσύχναστη, με ότι αυτό συνεπάγεται σε οικονομικό και  κοινωνικό-πολιτισμικό επίπεδο.
 • Πρέπει να γίνει σαφές ότι η ύπαρξη φοιτητικής εστίας δεν αποτελεί οικονομικά τροχοπέδη για τους ιδιοκτήτες-ενοικιαστές, καθώς οι φοιτητές που φιλοξενούνται σε φοιτητικές εστίες προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια και άρα δεν θα έρχονταν να φοιτήσουν στην πόλη μας σε διαφορετική περίπτωση. Αντίθετα, με την ύπαρξη φοιτητικής εστίας, θα συμβάλλουν στην οικονομική ευμάρεια της Καστοριάς, καθώς τα έξοδά τους καθημερινής επιβίωσης θα γίνονται απολαβές για τους τοπικούς επιχειρηματίες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε πως η μετατροπή του Ξενία σε φοιτητική εστία πρέπει να συμπεριληφθεί στα άμεσα σχέδια της Δημοτικής Αρχής.

Ζητάμε λοιπόν την παραχώρηση του, από την ΕΤΑΔ στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με μοναδική υποχρέωση να αξιοποιηθεί ως φοιτητική εστία. Επισημαίνουμε ότι το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας είναι ήδη στη διαδικασία  διερεύνησης χώρων για την στέγαση φοιτητικής εστίας στην Καστοριά. 

ΘΕΜΑ 5ο-ΔΕΥΑΚ

Σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση στην οποία παραβρέθηκαν ο κ. Δήμαρχος, εκπρόσωποι όλων των συνδυασμών, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ κ. Τόσκος και ο προϊστάμενος της ΔΕΥΑΚ κ. Βασιλείου, μας παρουσίασαν την τιμολογιακή πολιτική της δημοτικής επιχείρησης (ΔΕΥΑΚ) για το επόμενο έτος και τους λόγους που την επιβάλλουν. Η αρχική στάση των παραβρισκόμενων ήταν θετική (πλην του κ. Τίγκα)

Τα κύρια σημεία ήταν:

μειώσεις

 • στην πόλη της Καστοριάς και σε επιχειρήσεις με αντικείμενο δραστηριότητας: εκτροφή γουνοφόρων ζώων, φωτοβολταϊκά, ξενοδοχεία κ.λ.π

αυξήσεις

 • στις κοινότητες Μαυροχωρίου,Πολυκάρπης,Δισπηλιού,Μανιάκων, Χιλιοδένδρου, Ποριάς, Κορησού, Πενταβρύσου, Κολοκυνθούς, Μεσοποταμίας ως εξής: Από συχνότητα έκδοσης λογαριασμού το 2020 Έναντι-Εκκαθαριστικός σε Έναντι- Έναντι –Εκκαθαριστικός που σημαίνει ένα πάγιο περισσότερο το χρόνο (21€). Το ποσό αυτό δεν είναι η πραγματική αύξηση από τη στιγμή που υπάρχει κέρδος από τη φθηνότερη χρέωση ανά κυβικό μέτρο.

Τα παραπάνω αποτυπωθήκαν στη συνέχεια στην απόφαση με  αρ. πρωτ. 4856/16-11-2020 ΑΔΑ:ΩΙΥΤΟΡΘ2-ΤΡΝ του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ.

Στη νέα τροποποιητική απόφαση με αρ. πρωτ 4991/24-11-2020 ΑΔΑ:6ΗΩΠΟΡΘ2-7ΔΑ του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ υπάρχουν οι μειώσεις αλλά όχι οι αυξήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και στη βάση της ισότιμης μεταχείρισης όλων των πολιτών του Δήμου, επισημαίνουμε τα εξής:

 • Το νερό είναι ένα αγαθό το οποίο λόγω επεξεργασίας, κόστους μεταφοράς κλπ δεν μπορεί να παρέχεται δωρεάν ή με μηδαμινό κόστος.
 • Όλοι οι πολίτες του Δήμου πρέπει να συμβάλλουν ισότιμα και με λογικές αναλογίες στη βιώσιμη λειτουργία της ΔΕΥΑΚ.
 • Το νερό που παρέχεται από τη ΔΕΥΑΚ δεν είναι νερό άρδευσης αλλά ύδρευσης, οπότε αποτελεί πολύ μεγάλη ατοπία να κατασπαταλείται σε κάποιες περιοχές του Δήμου μας ανεξέλεγκτα για πότισμα κήπων κλπ.
 • Σε κάποιες περιοχές του Δήμου μας η παροχή του νερού είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρα, καθώς απαιτούνται αντλίες για τη μεταφορά του.
 • Έχουν παρατηρηθεί σε μεγάλη έκταση ατασθαλίες που αφορούν, απουσία υδρομέτρων, παράνομες διακλαδώσεις στα υδρόμετρα, κακοπληρωτές. Τα προηγούμενα έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα υπέρογκο χρέος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Δυστυχώς όλα τα παραπάνω δεν έχουν παρατηρηθεί μόνο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που μπορεί να βρίσκονται σε δυσχερή κοινωνική και οικονομική θέση, αλλά και σε μεγάλες κερδοφόρες επιχειρήσεις και εύπορους δημότες. Αυτό είναι ιδιαίτερα άδικο για τους Δημότες που είναι συνεπείς.

Εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι κανείς στο Δήμο μας, πολιτικά πρόσωπα και δημότες, δεν θα ήθελε να βρεθεί στο μέλλον στη δύσκολη θέση να παραδεχτεί ότι δεν μπορεί η δημοτική αρχή να διαχειριστεί επαρκώς τη δημοτική επιχείρηση ύδρευσης, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Δεν είναι ζητούμενο η ΔΕΥΑΚ να είναι κερδοφόρα επιχείρηση, είναι όμως ανάγκη να είναι βιώσιμη και να μπορεί να ανταπεξέρχεται στα έξοδά της. Για να γίνει αυτό είναι απαραίτητη μια ορθολογική διαχείριση τόσο στα έσοδα όσο και στα έξοδα προς όφελος πάντα των δημοτών, με δημιουργία έργων κλπ. Αυτή τη στιγμή η επιχείρηση είναι καταχρεωμένη και αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα θα συνεχίσει να χρεώνεται υπέρογκα με γεωμετρική πρόοδο.

Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:

 • Επανασύνταξη της απόφασης, που να περιλαμβάνει τις αρχικά προταθείσες αυξήσεις. Θεωρούμε απαραίτητο να συμβάλλουν όλοι ισότιμα σε ότι αφορά στο πολύτιμο δημόσιο αγαθό του νερού. Επομένως πρέπει να υπάρχει ενιαία τιμολογιακή πολιτική στο Δήμο. Οι αυξήσεις που αρχικά προτάθηκαν και δυστυχώς δεν αποτυπώθηκαν στην τελική απόφαση αποτελούν ένα πρώτο βήμα και κινούνται στο σωστό πλαίσιο.
 • Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα κατασπατάλησης του νερού ύδρευσης για άλλες χρήσης (π.χ. άρδευση μεγάλης κλίμακας) προτείνουμε σε περιπτώσεις πολύ υψηλών καταναλώσεων που δεν δικαιολογούνται για τις χρήσεις που προβλέπονται να υπάρχουν αυξήσεις στα τιμολόγια που να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους καταναλωτές.
 • Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για καταγραφή των περιπτώσεων παρανομίας και χρεών απέναντι στη ΔΕΥΑΚ, και άμεση, κατά το δυνατό εξυγίανση τους και επιβολή προστίμου όπου προβλέπεται. Εννοείται, πως επιβάλλεται και θα συνεχίσει να υπάρχει ελαστική πολιτική για συνδημότες μας και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσμενή οικονομική κατάσταση.

Καταλήγοντας, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι δεν είναι δυνατό, αποφάσεις που λαμβάνονται μετά από επισταμένες μελέτες να μεταβάλλονται, εξαιτίας παράπλευρων πιέσεων και ψηφοθηρικών λόγων. 

Τακτικές «στρουθοκαμηλισμού» που αγνοούν τα πραγματικά προβλήματα μεταθέτοντάς τα στους επόμενους είναι σίγουρο ότι θα μας οδηγήσουν σε αδιέξοδο και προφανώς δεν είναι ο λόγος για τον οποίο αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τα κοινά του Δήμου μας. Όποιος υπολογίζει το «πολιτικό κόστος» είναι προτιμότερο να μείνει στο σπίτι του. Δεν έχουμε άλλη επιλογή.

Με εκτίμηση
Αλέξανδρος Ταμήλιας

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here