Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), ως ΣΥΝΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ με την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ΕΚΤ),  ανακοίνωσε την έναρξη υποβολής αιτήσεων ωφελουμένων της Πράξης με τίτλο “Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Logistics” Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην θεωρητική κατάρτιση, πρακτική άσκηση, συμβουλευτική υποστήριξη και πιστοποίηση ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών σε αντικείμενα της εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 380 ώρες (120 ώρες θεωρία και 260 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις). Οι ωφελούμενοι οι οποίοι θα ενταχθούν και θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα ίσο με 1.380,00 €  (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών κρατήσεων), και δωρεάν πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:  ΤΡΙΤΗ 15/05/2018

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ :

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος και να μην έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους, κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα, δηλαδή οι γεννηθείς από τις 01/06/1993 έως 07/05/2000
  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
  • Να είναι απόφοιτοι Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας ή Μεταδευτεροβάθμιας (ΙΕΚ) ή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης του ΟΑΕΔ και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης.
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει ανάλογο πρόγραμμα τα τελευταία χρόνια

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΚ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Περιοχή Χλόη, Καστοριά (πριν την ΕΔΗΚΑ) ώστε να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής το αργότερο έως τις 15/05/2018. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορούν να λαμβάνουν από το  ΚΕΚ και στο τηλέφωνο 2467021213 καθημερινά από τις 10:00 έως τις 16:00.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here