Ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής…

Οι θεματικοί αντιδήμαρχοι καθώς και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων δεν μας έχουν γνωστοποιήσει το στρατηγικό σχεδιασμό τους (με συγκεκριμένες ενέργειες και μέτρα) έτσι ώστε όλοι μας να προχωρήσουμε έγκαιρα σε τυχόν βελτιώσεις και προσθήκες.

Από τις σημαντικές αρμοδιότητες που καλείται ο εκάστοτε αντιδήμαρχος να υλοποιήσει ενδεικτικά αναφέρουμε:

Αντιδημαρχία Τουρισμού – Πολιτισμού και Διεθνών Σχέσεων,

 • Ανάδειξη όλων των αξιόλογων σημείων σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα
 • Ενεργοποίηση κινήσεων για την ανάπλαση του ιστορικού κέντρου
 • Προστασία μουσείων, μνημείων, σπηλαίων καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της περιοχής καθώς και η περαιτέρω ανάδειξη και προβολή τους.

Στο σχέδιο για τον τουρισμό που κατατέθηκε το 2019 (για το 2020), θα περίμενε κάποιος να δει το στίγμα της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης  το οποίο θα σηματοδοτούσε μια νέα αρχή. Αντ’ αυτού μετά λύπης διαπιστώσαμε ότι το κείμενο ήταν πιστή αντιγραφή του σχεδίου που κατατέθηκε το 2018 από την προηγούμενη δημοτική αρχή για το 2019, αν εξαιρέσουμε το όνομα του αντιδημάρχου. Ακολουθούν οι σχετικοί ιστοσύνδεσμοι:  Σχέδιο 2020     Σχέδιο 2019

Αντιδημαρχία Αγροτικής Ανάπτυξης – Επιχειρηματικότητας και Εμπορίου

 • η προώθηση, προβολή και ανάδειξη των τοπικών και αγροτικών προϊόντων,
 • η ανάπτυξη του αγροτουρισμού καθώς και ο σχεδιασμός, τοπικών προγραμμάτων δράσης για την προώθηση και διεύρυνση της απασχόλησης στην περιοχή του Δήμου
 • η ενίσχυση και προώθηση καλλιεργειών υψηλής ποιότητας
 • η δημιουργία ενημερωτικών εκδηλώσεων για τον αγροτικό πληθυσμό για βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης εκμεταλλεύσεων, με σκοπό τη βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων καθώς και την ενημέρωση του κοινού για νέες δυναμικές καλλιέργειες
 • η δημιουργία και λειτουργία μηχανισμών ενημέρωσης των ανέργων για τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιοχή
 • η στήριξη των νέων μορφών επιχειρηματικότητας (π.χ. Κοινωνικές Επιχειρήσεις)

Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας και Αντιδημαρχία Καθημερινότητας και Καθαριότητας οι οποίες για μας πρέπει να είναι μία

 • ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, οι εισηγήσεις και η μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων, δράσεων και μέτρων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος στη περιοχή του Δήμου,
 • η προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων,
 • η καταπολέμηση της ρύπανσης στην περιοχή του Δήμου,
 • η φροντίδα για την περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάπλαση περιοχών,
 • η τακτοποίηση αυθαιρέτων παρόχθιας ζώνης,
 • η υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος ευαισθητοποίησης των πολιτών για την ανακύκλωση,
 • η μέριμνα για εύκολη και χωρίς εμπόδια πρόσβαση όλων των πολιτών στα δημοτικά κτίρια και τους κοινόχρηστους χώρους διευκολύνοντας την μετακίνηση των πεζών και των ΑΜΕΑ με τη δημιουργία ανάλογων υποδομών,
 • η αξιοποίηση, ο εκσυγχρονισμός χώρων στάθμευσης και δημιουργία νέων, καθώς και η δημιουργία θέσεων στάθμευσης για ΑΜΕΑ και ποδήλατα σε κεντρικές οδούς και πλατείες,
 • η μέριμνα για το κυκλοφοριακό και τις συγκοινωνίες.
 • η μέριμνα για την προμήθεια, εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδους πληροφοριακών πινακίδων

Όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι παρουσιάζουν ακόμη  αρνητικό πρόσημο (-)

Συμπερασματικά, δεν μπορούν να παρουσιάζονται ως έργα πνοής η αντιμετώπιση απλών καθημερινών προβλημάτων και οι δράσεις εσωτερικής κατανάλωσης – προβολής.

Σαφώς και υπάρχει διάθεση από ορισμένους αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Φαίνεται να μην υπάρχει μακροπρόθεσμος σχεδιασμός, προγραμματισμός, όραμα τετραετίας. Δυστυχώς τα προβλήματα επιλύονται σε επίπεδο ημέρας.

Ειδικοί Συνεργάτες – Σύμβουλοι

Οι ειδικοί συνεργάτες – σύμβουλοι βάσει νομοθεσίας σωστά είναι επιλογή του εκάστοτε Δημάρχου. Το συμβουλευτικό τους έργο όμως απευθύνεται προς το Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο, την Εκτελεστική Επιτροπή, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανάλογα με τις αρμοδιότητές τους.

Θα περιμένουμε ένα απολογισμό των πεπραγμένων τους.

Φυσικά οι παρατηρήσεις μας αυτές (όπως και αυτές που θα ακολουθήσουν) δεν έχουν στόχο συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά να επισημάνουν ελλείψεις, καθυστερήσεις και σημαντικούς παράγοντες που μπορούν να ωθήσουν νευραλγικούς τομείς στο Δήμο μας.

ΩΡΑ για προγραμματισμό, με λελογισμένη χρήση ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και με αίσθημα ΕΥΘΥΝΗΣ για το μέλλον του τόπου…

είναι η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ μας ΕΥΚΑΙΡΙΑ!

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here