Το νέο μοντέλο που θα δοκιμάσουν οι τράπεζες για να αποφύγουν τους πλειστηριασμούς

Εχοντας σχεδόν εξαντλήσει τις δυνατότητες διευθέτησης κόκκινων ενυπόθηκων δανείων με αναδιαρθρώσεις και επιμήκυνση χρόνο αποπληρωμής, οι τράπεζες αποφασίζουν να δοκιμάσουν τώρα έναν άλλο τρόπο τακτοποίησης των απαιτήσεων τους χωρίς να προσφύγουν σε πλειστηριασμό: Θα ζητούν από τον οφειλέτη να τους παραδώσει οικειοθελώς το υποθηκευμένο ακίνητο, για να κλείσει την οφειλή του – ενδεχομένως και με κάποιο “κούρεμα”, αν είναι απαραίτητο.

Το μοντέλο αυτό έχει δοκιμασθεί με επιτυχία στην Ιρλανδία και την Ισπανία, όπου οι πλειστηριασμοί ήταν ελάχιστοι σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ενυπόθηκων κόκκινων δανείων.

Η τελική επιλογή θα εναπόκειται στον δανειολήππτη, ο οποίος θα καλείται να παραδώσει οικειοθελώς το ακίνητο και να αποφύγει δικαστικές εμπλοκές με την τράπεζα – που πιθανότατα θα καταλήξουν σε πλειστηριασμό. Η αξία του παραδιδόμενου ακινήτου θα συμψηφίζεται με την οφειλή. Αν το χρέος είναι μεγαλύτερο, η τράπεζα θα μπορεί να διαγράψει τη χρεωστική διαφορά – στις περιπτώσεις που έχει καλύψει το δάνειο με προβλέψεις επισφαλειών.

Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, η λύση της εθελοντικής παράδοσης είναι διπλά επωφελής για τον οφειλέτη:

  • Με την εκτίμηση που θα διενεργήσει η τράπεζα, η αξία του ακινήτου θα είναι μεγαλύτερη από την τιμή που θα πετύχαινε στον πλειστηριασμό
  • Εαν ο δανειολήπτης επέλεγε να πάει το σπίτι του σε πλειστηριασμό, θα είχε τον κίνδυνο να μην καλυφθεί η οφειλή του με το τίμημα που θα επιτευχθεί – καθώς οι εμπορικές αξίες των ακινήτων που έχουν υποστεί μείωση της τάξεως 40% – 70%. Ετσι  η τράπεζα θα ρευστοποιούσε και άλλα περιουσιακά στοιχεία για να καλύψει το υπόλοιπο ποσό..

Παράγοντες της κτηματαγοράς και νομικοί που χειρίζονται υποθέσεις κόκκινων δανείων, επισημαίνουν ότι η λύση της εθελοντικής παράδοσης ακινήτου θα είναι αποτελεσματική μόνο εάν η τράπεζα παραιτείται οποιασδήποτε επιπλέον απαίτησης.

Τα θετικά σημεία και οι περιορισμοί

Επισημαίνουν όμως και θετικές πτυχές αυτής της  λύσης που προωθείται για να αποφευχθούν μαζικοί πλειστηριασμοί.

«Οσοι δανειολήπτες επιλέξουν την επίμαχη λύση θα έχουν το κίνητρο να παραδώσουν άμεσα τα ακίνητά τους, κερδίζοντας από τη μείωση του δανεισμού τους, που θα ισούται με το ύψος της τρέχουσας εμπορικής αξίας του ενυπόθηκου ακινήτου, ενώ, ταυτόχρονα, δεν θα κινδυνεύσουν άλλα περιουσιακά τους στοιχεία, πιθανόν μικρότερης αξίας και λιγότερο σημαντικά για τις τράπεζες, αλλά σημαντικά για τους ίδιους», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλάδος(ΟΜΑΣΕ), Δημήτρης Μπινιάρης.

Οπως εξηγεί, η πλειονότητα των δανειοληπτών και των εγγυητών έχει αποδεχθεί στη σύμβαση του δανεισμού τον όρο της παραιτήσεως του δικαιώματος της διζήσεως (σ.σ. : το «πάγωμα» των αξιώσεων, μέχρι ο δανειστής να επιχειρήσει αναγκαστική εκτέλεση κατά του πρωτοφειλέτη). «Δυνητικά μπορεί να προβλεφθεί η δυνατότητα ανταλλαγής ακινήτων ή το δικαίωμα παραχώρησης, ενοικίασης και μελλοντικής επαναγοράς, που προϋποθέτει, όμως, τη σημαντική μείωση του διαδικαστικού και φορολογικού κόστους για αυτές τις επαναλαμβανόμενες συναλλαγές με αντίστοιχη νομοθετική παρέμβαση», τονίζει χαρακτηριστικά.

Το μοντέλο της εθελοντικής παράδοσης εφαρμόζεται κατά κόρον στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Ισπανία,  όπου «οι συναινετικές διευθετήσεις ήταν περισσότερες από τους πλειστηριασμούς. Εκεί οι τράπεζες προσήγγισαν τους δενειολήπτες για τους οποίους ήδη έχει εκδοθεί διαταγή πληρωμής και τους πρότειναν την εθελοντική παράδοση ακινήτου.

Εκτιμάται ότι οποιαδήποτε λύση καταλήγει σε εσπευσμένη πώληση ακινήτου δεν μπορεί τουλάχιστον για την ώρα να εφαρμοστεί μαζικά στην Ελλάδα, καθώς  θα προκαλούσε κατάρρευση της κτηματαγοράς, που βρίσκεται ήδη σε πολυετή κρίση.

Τέλος, η εθελοντική παράδοση θεωρείται για πολλούς πως θα είναι ένας μοχλός νέας πίεσης από τις τράπαζες προς τους οφειλέτες, ώστε να επιχειρήσουν να λύσουν το πρόβλημα με τους πλειστηριασμούς.

Πηγή: www.sofokleousin.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here