Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:30, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε ειδική συνεδρίαση με θέμα:

«Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικον. έτους 2017 του Δήμου Καστοριάς». (Σχετική Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).

Σας προσκαλούμε την Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση Πρακτικών 16ης και 17ης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.           Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Χρήσης Αίθουσας Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
4.           Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων ετησίως σε αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Πενταβρύσου, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4229/2014. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ
5.           Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
6.           Έγκριση 10ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
7.           Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης), έτους 2018, του Δήμου Καστοριάς, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 34574/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
8.           Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ο.Π.Δ. (Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης), έτους 2018, του Ν.Π.Δ.Δ. – Δημοτικό Ωδείο Καστοριάς «Δημήτριος Μπαϊρακτάρης & Σουλτάνα Πετσάλνικου – Μπαϊρακτάρη». Απόφαση Ν.Π.Δ.Δ.
9.           Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 19, στη Δ.Κ. Μανιάκων. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
10.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, επί της οδού Αθ. Διάκου 12, στη Δ.Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
11.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στον πεζόδρομο Αρχιμήδους, στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, στην πλατεία Ντολτσό, στη Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
13.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για την εγκατάσταση κατακόρυφων μέσων σήμανσης για τη ρύθμιση κυκλοφορίας σε δημοτική οδό της Δ. Κ. Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
14.       Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ξύλινου δαπέδου (deck) σε χώρο πρασίνου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
15.       Λήψη μέτρων προστασίας (κοπή ή μη δένδρου) στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
16.       Έγκριση της Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης για την αποζημίωση απαλλοτριωμένου τμήματος, ιδιοκτησίας Χατζημάγκα Αναστασίου. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
17.       Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους Κρατικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων και την αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
18.       Έγκριση συμμετοχής Δημάρχου και Δημοτικών Συμβούλων σε ενημερωτική διημερίδα στην Αθήνα. Εισήγηση Αντιδ/ρχου

κ. Ε. Στεργιόπουλου

19.       Έγκριση μετάβασης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση Υπηρεσίας. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
20.       Έγκριση Πρακτικού Εκκαθαριστών του καταργηθέντος Εκπολιτιστικού  Συλλόγου Καστοριανών. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
21.       Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του μη ενεργού  Πολιτιστικού Κέντρου Χιλιοδένδρου. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκ. Ε. Στεργιόπουλου
22.       Έγκριση φιλοξενίας μελών της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης – Διάθεση πίστωσης. Εισήγηση Αντιδ/ρχουκας Ά. Πετσάλνικου
23.       Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκών αγορών. Εισήγηση Δ/νσηςΤοπικής Οικ/κής Ανάπτυξης
24.       Διαγραφή χρεών. Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
25.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών και Εργασιών Δήμου Καστοριάς. Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
26.       Ορισμός υπολόγου έργων. Εισήγηση Δ/νσηςΟικ/κών Υπ/σιών
27.       Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Έργου. Εισήγηση Δ/νσηςΤεχνικών Υπ/σιών
28.       Λήψη απόφασης επί της πρότασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για μείωση επιβληθέντων ρυμοτομικών βαρών Πρακτικό Επιτροπής
29.       Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της υπηρεσίας: «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου». Πρακτικό Επιτροπής
30.       Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, λόγω ανάληψης καθηκόντων Αντιδημάρχου. Αίτηση
31.       – Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής, λόγω ανάληψης καθηκόντων Αντιδημάρχου.– Αποδοχή παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής. Αιτήσεις
32.       Αποδοχή παραιτήσεων  μελών Διοικητικού Συμβουλίου της μονομετοχικής «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» Α.Ε. Αιτήσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ιωάννης Τόμου

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here