Ποια στοιχεία πρέπει να καταχωρίσουν και μέχρι πότε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του taxisnet

Επτά σημεία πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, οι οποίες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν μείωση 40% στα συμφωνηθέντα με τους μισθωτές τους ενοίκια, στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων που επλήγησαν οικονομικά από την πανδημία του κορωνοϊού.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν μισθώσει το ακίνητό τους σε ενοικιαστή που δικαιούται μείωση ενοικίου κατά 40% πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή του Taxisnet για να υποβάλουν σχετική δήλωση, έτσι ώστε να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου που περιλαμβάνουν αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων και μείωση φόρου.
Η έκπτωση φόρου από τη στιγμή που θα κατοχυρωθεί θα μπορεί να συμφηφιστεί με οφειλές του ιδιοκτήτη από φόρο εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α. Δηλαδή η έκπτωση φόρου θα μπορεί να μειώνει ισόποσα ή ακόμη και να μηδενίζει, αν είναι πολύ μεγάλη, ολόκληρη την οφειλή του φόρου εισοδήματος. Σε περίπτωση δε που μετά από μηδενισμό της οφειλής του φόρου εισοδήματος περισσεύει ποσό έκπτωσης, αυτό θα μπορεί να αφαιρεθεί από τον φετινό ΕΝ.Φ.Ι.Α. Όλοι οι συμψηφισμοί θα γίνονται αυτόματα από το σύστημα TAXISnet.

1) Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων, των οποίων το μίσθωμα έχει μειωθεί κατά 40% με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 για να κατοχυρώσουν την έκπτωση φόρου που ισοδυναμεί με το 30% της απώλειας εισοδήματος που υπέστησαν εξαιτίας του «κουρέματος» των μισθωμάτων, πρέπει να υποβάλουν δήλωση περί μεταβολής του μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο, κατά περίπτωση, η οποία ονομάζεται «Δήλωση Covid».

Δείτε πίνακα με τα ποσά που θα πάρουν πίσω οι ιδιοκτήτες

Τη δήλωση αυτή πρέπει να την υποβάλουν μέχρι την 22η Ιουνίου 2020. Για τυχόν μεταγενέστερη μείωση του μισθώματος λόγω μέτρων που λαμβάνονται συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι εκμισθωτές πρέπει να υποβάλουν σχετική «Δήλωση Covid» αρχική ή τροποποιητική μέχρι την εικοστή ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της «Δήλωσης Covid», ο εκμισθωτής δύναται να προβαίνει σε τροποποίηση της δήλωσης. Στη «Δήλωση Covid» τα στοιχεία εκμισθωτή, συνεκμισθωτή, μισθωτή καθώς και τα στοιχεία ακινήτου, θα ανακτώνται από την τελευταία «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here