Στην περαιτέρω χαλάρωση των capital controls προχωρεί η Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, αυξάνοντας τα όρια αποστολής εμβασμάτων στο εξωτερικό.

Πρόκειται για προάγγελο νέων χαλάρωσης των περιορισμών στην κίνηση των κεφαλαίων οι οποίοι θα επιταχύνονται όσο αυξάνονται οι καταθέσεις και πλησιάζουμε προς το χρόνο εξόδου από το μνημόνιο και την κανονική έξοδο στις αγορές.

Τα νέα όρια για τα εμβάσματα ισχύουν από την 1η Φεβρουαρίου 2018 και εκτός της αύξησης του συνολικού ορίου, επέρχονται και ανακατονομές των μηνιαίων ποσών, μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Ειδικότερα με την απόφαση της ΕΕΤΣ που εκδόθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018 και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ αποφασίστηκε ο ορισμός του μεγίστου ορίου του καθαρού ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) για τα ιδρύματα πληρωμών της παραγράφου 5.α του άρθρου πρώτου της από 18.07.2015 ΠΝΠ στο ποσό των 38.950.000 ευρώ, από την 1η Φεβρουαρίου 2018.

Tο συγκεκριμένο ποσό από την 1η Αυγούστου του 2017 είχε οριστεί σε 36.000.000 ευρώ.

Επίσης αποφασίστηκε η ανακατανομή του ποσού ανά ίδρυμα πληρωμών βάσει των υποβαλλόμενων αναφορών των Ιδρυμάτων Πληρωμών στην Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, όπου αναφέρονται τα μηνιαία ποσά καθώς και ο συνολικός αριθμός εμβασμάτων προς το εξωτερικό, αρχής γενομένης από την 1η Φεβρουαρίου 2018 ως εξής:

  Μηνιαίο ποσό εξερχόμενων εμβασμάτων
Ίδρυμα Πληρωμών (σε ευρώ) από 1/2/2018
ACCESS PAYMENT SERVICES ΙΔΡΥΜΑΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΕ 600.000 αμετάβλητο
ΑΡΓΩ  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 3.900.000 αμετάβλητο
ΙΝΤΕΛ ΕΞΠΡΕΣ 4.500.000 αμετάβλητο
ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε.
INTERNATIONAL EXPRESS REMITTANCE ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε  
1.000.000 αμετάβλητο
ΚΜΤ ΙΔΡΥΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 3.800.000 από 2.800.000
NBL MONEY TRANSFER ΙΔΡΥΜΑΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε. 1.250.000 από 1.000.000
UNISTREAM GREECE Α.Ε. – ΙΔΡΥΜΑΠΛΗΡΩΜΩΝ 2.500.000
WORLDBRIGDE- 5.000.000 από 4.000.000
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε
MONEYGRAM INTERNATIONAL 12.000.000 αμετάβλητο
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
WESTERN UNION PAYMENT SERVICES IRELAND LIMITED,  
Ιρλανδία (μέσω της ΕΛ.ΤΑ Α.Ε.) 680.000 αμετάβλητο
XPRESS MONEY SERVICES 1.300.000 αμετάβλητο
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
LCCTRANS-SENDING  LIMITED, 1.100.000 από 800.000
Ηνωμένο Βασίλειο
SIGUE GLOBAL SERVICES 100.000 αμετάβλητο
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
GCC (UK) LIMITED, 300.000 από 200.000
Ηνωμένο Βασίλειο
AFTAB CURRENCY EXCHANGE 600.000 από 400.000
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
BRAC SAAJAN EXCHANGE 20.000 αμετάβλητο
LIMITED, Ηνωμένο Βασίλειο
EASY PAY AD, Βουλγαρία 200.000 αμετάβλητο
SMALL WORLD FINANCIAL SERVICES SPAIN S.A. Ισπανία 100.000 (νέο)
ΣΥΝΟΛΟ 38.950.000 από 36.000.000 ευρώ

Τα ανωτέρω μηνιαία όρια ανά ίδρυμα πληρωμών υπολογίζονται επί του ποσού που προκύπτει από το σύνολο των εμβασμάτων προς το εξωτερικό που εκτελέσθηκαν ανά μήνα μείον τα ποσά εμβασμάτων από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν από το ίδρυμα πληρωμών κατά τον ίδιο μήνα σε δικαιούχους στην Ελλάδα.

Τα ανωτέρω ιδρύματα πληρωμών υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών σε μηνιαία βάση και πάντως το αργότερο έως τη δέκατη μέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα αναφοράς: α) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εξερχόμενων εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό που εκτελέστηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα και β) για τον συνολικό αριθμό και τα συγκεντρωτικά ποσά των εισερχόμενων εντολών από το εξωτερικό που τυχόν πληρώθηκαν σε δικαιούχους στην Ελλάδα κατά την ίδια περίοδο.

sofokleousin.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here