Μικρή αύξηση στο σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων καταγράφεται για τον Αύγουστο του 2017 στα μητρώα του ΟΑΕΔ, σε σχέση με τον Ιούλιο του ίδιου χρόνου. Αυξήση ειδικότερα παρατηρείται στους ανέργους που απολύθηκαν πρόσφατα και λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΔ:

— Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2017, ανήλθε σε 827.490 άτομα. Από αυτά 490.809 (ποσοστό 59,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 336.681 (ποσοστό 40,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 292.775 (ποσοστό 35,38%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 534.715  (ποσοστό 64,62%)

— Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Αύγουστο 2017, ανήλθε σε 94.318 άτομα. Από αυτά 36.159 (ποσοστό 38,34%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 58.159 (ποσοστό 61,66%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε  33.916  (ποσοστό 35,96%) και οι γυναίκες σε 60.402  (ποσοστό 64,04%)

— Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Αύγουστο 2017 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 107.401 άτομα, από τα οποία οι 102.078 (ποσοστό 95,04%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 5.323 (ποσοστό 4,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.566 (ποσοστό 39,63%)  και οι γυναίκες σε 64.835  (ποσοστό 60,37%).

— Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 85.661 (ποσοστό 79,76%) είναι κοινοί, 2.695 (ποσοστό 2,51%) είναι οικοδόμοι, 5.323 (ποσοστό 4,96%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.152 (ποσοστό 1,07%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 12.393 (ποσοστό 11,54%) είναι εκπαιδευτικοί, και 177 (ποσοστό 0,16%) είναι λοιποί.

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ2017 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ2017 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 830.465 827.490 -2.975 -0,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΛΟΙΠΩΝ                          [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑ] 97.839 94.318 -3.521 -3,60%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 97.818 107.401 9.583 9,80%

 

Γ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 292.775 35,38% 33.916 35,96% 42.566 39,63%
Γυναίκες 534.715 64,62% 60.402 64,04% 64.835 60,37%
Σύνολο  827.490 100,00% 94.318 100,00% 107.401 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 4.638 0,56% 909 0,96% 53 0,05%
20-24  ετών 46.680 5,64% 3.908 4,14% 4.046 3,77%
25-29 ετών 96.045 11,61% 9.066 9,61% 14.193 13,21%
30-44  ετών 331.477 40,06% 34.387 36,46% 53.362 49,68%
45-54 ετών 196.781 23,78% 21.391 22,68% 25.066 23,34%
55-64 ετών 134.149 16,21% 19.865 21,06% 10.130 9,43%
65 ετών και άνω 17.720 2,14% 4.792 5,08% 551 0,51%
Σύνολο  827.490 100,00% 94.318 100,00% 107.401 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση 38.846 4,69% 10.671 11,31% 3.147 2,93%
Υποχρεωτική εκπαίδευση(έως 3ηΓυμνασίου) 240.606 29,08% 31.314 33,20% 24.196 22,53%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 379.768 45,89% 31.906 33,83% 46.989 43,75%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 168.270 20,33% 20.427 21,66% 33.069 30,79%
Σύνολο  827.490 100,00% 94.318 100,00% 107.401 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι 763.281 92,24% 79.876 84,69% 98.070 91,31%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.057 1,46% 2.251 2,39% 2.043 1,90%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 52.152 6,30% 12.191 12,93% 7.288 6,79%
Σύνολο  827.490 100,00% 94.318 100,00% 107.401 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

Πηγή: aftodioikisi.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here