Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:00, να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σε τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Α/Α Θέματος ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
 1. 1. 
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.  
 1. 2.
Έγκριση Προσχεδίου ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΥΞΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ.

Εισήγηση Αντιδημάρχου 

Μ. Μπινιάκου

 1. 3.
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων έτους 2016. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
 1. 4.
Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 1. 5.
Έγκριση υποβολής Πρότασης Ένταξης Έργου στο «ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREGIPAIICROSS ΕΛΛΑΔΑ-ΑΛΒΑΝΙΑ 2014-2020».

Εισήγηση Αντιδημάρχου 

Μ. Μπινιάκου

 1. 6.
Έγκριση συνδιοργάνωσης Αγώνων Κωπηλασίας στο πλαίσιο του Βαλκανικού Πρωταθλήματος, στην  Καστοριά και έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δ. Πετρόπουλου

 1. 7.
Έγκριση πραγματοποίησης  εκδηλώσεων  περιόδου Σεπτεμβρίου, που εντάσσονται στο θεσμό «Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2016» και έγκριση δαπανών.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

 Δ. Πετρόπουλου

 1. 8.
Έγκριση επιχορήγησης Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Τοιχιού  για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

 Δ. Πετρόπουλου

 1. 9.
Έγκριση επιχορήγησης Πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου για διοργάνωση εκδηλώσεων.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Β. Στεργιόπουλου

 1. 10.
Έκθεση διόρθωσης της από 1ης.1.2011 Απογραφής Περιουσιακών Στοιχείων του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Αντιδημάρχου

Δ. Κωτούλα

 1. 11.
Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Καστοριάς από τους ΚΑΠ 2016 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών κτιρίων. Απόφαση Δ.Ε.Π.
 1. 12.
Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Καστοριάς στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ.  Α,Ε. Σχετική Πρόσκληση
 1. 13.
Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΡΗΣΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης   1.811.516,00 Ευρώ. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 14.
Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.  156 /2016 απόφασης ΔΣ. με θέμα: «Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαπίστωσης Βλαβών», για τον καταλογισμό της σχετικής δαπάνης. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 15.
Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά Πρωτόκολλα
 1. 16.
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
 1. 17.
Έγκριση 5ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ ΜΠΑΣΑΡΑ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here