Οι προτάσεις του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς για την στήριξη των εμπορικών επιχειρήσεων στον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας κ. Νικόλαο Λυσσαρίδη.

Η επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς:

Κύριε  Αντιπεριφερειάρχα

Απαντώντας  σε  έγγραφό  σας  σχετικά  με  την  υποβολή  προτάσεων  για  την  στήριξη  των  εμπορικών επιχειρήσεων  στην  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας  λόγω  της  πανδημίας , και  ειδικότερα  στην  Π.Ε.  Καστοριάς , σας  καταθέτουμε  τα  κάτωθι:

1).  Αναστολή καταβολής του ΦΠΑ, του ΦΜΥ, των δόσεων των ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία της τοπικής αγοράς.

2).  Απόδοση των παρακρατούμενων φόρων από μισθωτή εργασία και από αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας από 2μηνο σε 6μηνο.

3).  Αναστολή καταβολής του συνόλου των παρακρατήσεων, τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.

4).  Δυνατότητα μακροχρόνιας ρύθμισης των παραπάνω υποχρεώσεων, μετά το τέλος του χρόνου αναστολής.

5).  Μέγιστη αναστολή των πάσης φύσεως πλειστηριασμών από το Δημόσιο και τις τράπεζες.

6).  Απελευθέρωση των κατασχεμένων και δεσμευμένων επιχειρηματικών λογαριασμών, προκειμένου να αποκτήσουν οι επιχειρήσεις πρόσθετα και απολύτως αναγκαία κεφάλαια κίνησης  με  ταυτόχρονη , επιτέλους , θέσπιση  του  ακατάσχετου  επιχειρηματικού  λογαριασμού.

7).  Παράταση του ισχύοντος πλαισίου προστασίας της Πρώτης Κατοικίας μέχρι το τέλος του έτους  ή  για  όσο  χρειαστεί.

8).  Την μέγιστη αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις Τράπεζες που απορρέουν από παντός είδους δανειακές συμβάσεις.

9).  Μέγιστη αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.

10).  Προσωρινή απαγόρευση της διακοπής ρεύματος, νερού, τηλεφωνικής επικοινωνίας ή παροχής υπηρεσιών διαδικτύου για τις επιχειρήσεις και νοικοκυριά λόγω μη πληρωμής λογαριασμών και ρύθμιση των σχετικών υποχρεώσεων μετά το πέρας της απαγόρευσης.

11).  Παράταση της προθεσμίας σφράγισης των επιταγών από τις 8 στις 120 ημέρες, με πρόβλεψη να επεκταθεί περαιτέρω, αναλόγως των περιστάσεων.

12).  Προσωρινή άρση της ποινικής διάστασης της σφράγισης των επιταγών.

13).  Αναστολή του χαρακτηρισμού ως δυστροπίας της μη καταβολής μισθώματος επαγγελματικής στέγης και της έκδοσης εξωστικών διαταγών για το λόγο αυτό και για χρονικό διάστημα 120 ημερών καθώς και μεγάλη ή πλήρης επιδότηση του ενοικίου για τις επιχειρήσεις που με Π.Ν.Π. παραμένουν κλειστές.

14).  Προσωρινή άρση καταβολής του μη μισθολογικού κόστους που αφορά τους εργοδότες, για  όλη  την  διάρκεια  της  πανδημίας.

15).  Ελάφρυνση των επιχειρήσεων από το μισθολογικό κόστος που συνεπάγονται οι μακροχρόνιες απουσίες των εργαζομένων τους, λόγω της επιδημίας.

16).  Δραστική μείωση κατά τουλάχιστον 50%, της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος  και  κατάργηση  του  τέλους  επιτηδεύματος.

17).  Παροχή κεφαλαίων κίνησης στις μικρές επιχειρήσεις με 100% εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, από τις Τράπεζες.

18).  Επιδότηση των μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων κατά το πρότυπο της επιδότησης των εργαζομένων για όσο χρονικό διάστημα δεν θα λειτουργούν.

19).  Αναστολή και εν μέρει διαγραφή στην καταβολή κάθε φόρου ,εισφοράς και υποχρεώσεων κάθε επιχείρησης προς την Εφορία , Ασφαλιστικά Ταμεία, Τράπεζες, ΔΕΚΟ και ΟΤΑ για τέσσερις μήνες.  

20).  Πάγωμα κάθε υφιστάμενης ρύθμισης προς Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

21).  Επιδότηση των Ασφαλιστικών Εισφορών των μη μισθωτών για 2 μήνες

22).  Επιδότηση των Ασφαλιστικών Εισφορών των εργαζομένων από το κράτος, ώστε να μην έχουμε απολύσεις.

23).  Θεσμοθέτηση νέας ρύθμισης τουλάχιστον 48 δόσεων για τις ασφαλιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις που θα προκύψουν το διάστημα της κρίσης.

24).  Παροχή Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας τουλάχιστον τετράμηνης διάρκειας στις επιχειρήσεις που σήμερα την διαθέτουν και Τυχόν καθυστερήσεις στις καταβολές που θα προκύψουν κατά το διάστημα της κρίσης να μην τις αίρουν.

25).  Ενταξη του Εμπορίου σε  προγράμματα  ΕΣΠΑ και σε Περιφερειακά προγράμματα  χωρίς  περιορισμούς  και  προϋποθέσεις.

26).  Δίκαιο και σταθερό τουλάχιστον για μια 5ετια φορολογικό σύστημα με φορολογικούς συντελεστές μικρότερους του 20%.

27).  Καθιέρωση δύο συντελεστών ΦΠΑ στο 11% και 22%.

28).  Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και της χαμηλής αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και η επίλυση του καυτού προβλήματος του πολύπλοκου και ασαφούς νομοθετικού πλαισίου, που σε συνδυασμό με τους απελπιστικά αργούς ρυθμούς απονομής της Δικαιοσύνης αποθαρρύνει και απομακρύνει εγχώριες και ξένες επενδύσεις.

29).  Διασύνδεση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και την παραγωγική διαδικασία, ώστε να αξιοποιηθεί το υψηλό δυναμικό στο χώρο της επιστημονικής έρευνας και να σταματήσει η μετανάστευση του επιστημονικού προσωπικού στο εξωτερικό.

31).  Η αναβάθμιση  του  ΤΕΙ  Δυτικής  Μακεδονίας  σε  ΑΕΙ , προφανώς  και  μπορεί  να  αποτελέσει  άλλον  ένα  μοχλό  ανάπτυξης  για  την  τοπική  μας  οικονομία .

32).  Άμεση αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής οφειλόμενου φόρου προς τις επιχειρήσεις.

33).  Αποτελεσματική εφαρμογή του μηχανισμού εξωδικαστικής ρύθμισης των μη εξυπηρετούμενων οφειλών.

34).  Δημιουργία και συντονισμένη και διαρκής προβολή καμπάνιας για στήριξη της τοπικής αγοράς του εμπορίου και των υπηρεσιών από τους καταναλωτές.

Μια μικρή αλλαγή νοοτροπίας στις καταναλωτικές μας συνήθειες, όπως να πάψουμε να αναζητούμε τα ξένα προϊόντα, αλλά και να στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και τους συντοπίτες μας μπορεί να κάνει πολλά.

  • «Καταναλώνω τοπικά. Επιλέγω την τοπική αγορά.
  • Βοηθώ τον τόπο μου.
  • Στηρίζω την Πόλη μου».

Υγιές τοπικό εμπόριο και υπηρεσίες σημαίνει θέσεις εργασίας, ενοίκια, ευημερία, ζωντάνια για την πόλη.

35).  Μετατροπή της απειλής των αγορών μέσω διαδικτύου σε ευκαιρία πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι αμείλικτες για τις επιχειρήσεις. Η παραδοσιακή αγορά με την έννοια του χωρικού της προσδιορισμού έχει αλλάξει. Η διαδικτυακή αγορά παρόλες τις δυσκολίες που έχει για τους παραδοσιακούς επιχειρηματίες είναι πρόσφορος τόπος για διεύρυνση του πελατολογίου.

Προς αυτήν την κατεύθυνση θα βοηθήσει σημαντικά τις μ.μ.ε. ΄΄το τρέξιμο΄΄  και η υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν ΄΄στην βελτίωση της πρόσβασης , της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών , με κουπόνια στήριξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις΄΄  της Περιφέρειάς  μας , (σχετικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από την Επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 , ΕΥΔ ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας , Αξονας προττεραιότητας 02΄΄ ) και  άμεση  υλοποίηση  του  ήδη  ανακοινωθέντος  αντίστοιχου  προγράμματος  για  την  Περιφέρειά  μας , στο  οποίο  όμως  να  έχουν  την  δυνατότητα  να  ενταχθούν  όλες  οι  πολύ  μικρές  και  μικρές  εμπορικές  επιχειρήσεις  χωρίς  προϋποθέσεις  και  περιορισμούς.

36).  Δημιουργία πολυχώρων για την προβολή των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, εκδηλώσεις γαστρονομικής φύσης, εμπορικά events κ.α.

37).  Διασύνδεση του τουριστικού προϊόντος και των τοπικών εκδηλώσεων με τον εμπορικό κόσμο και την τοπική αγορά.

38).  Άνοιγμα των επιχειρήσεων προς τη γείτονα Αλβανία και τα Σκόπια. Είναι παραδοχή αρκετών επιχειρήσεων ότι το πελατολόγιο τους από τίς γείτονες χώρες τα τελευταία χρόνια αυξάνεται. Αιτία αυτού του γεγονότος, η αναζήτηση από τους ευκατάστατους καταναλωτές ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η περιφέρεια Κορυτσάς αριθμεί σε πληθυσμό τις 450 χιλιάδες με την πρωτεύουσα, πόλη της Κορυτσάς, να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την Περιφέρειά μας.

39).  Με πρωτοβουλία του τριτοβάθμιου οργάνου του κλάδου μας , της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας , της ΕΣΕΕ , στο ευρύτερο πλαίσιο της εμπορικής χωροταξίας εντάχθηκε και το πρόγραμμα:  ΄΄Ανοικτά  κέντρα  εμπορίου – OPEN  MALL΄΄ – ΕΠΑνΕΚ  2014-2020 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ  του  Υπουργείου  Οικονομίας & Ανάπτυξης΄΄ , ήδη σε πόλεις της  Περιφέρειάς  μας  και  γειτονικών  Νομών μας έχει ξεκινήσει η υλοποίησή του και τα πρώτα ΄΄δείγματα γραφής΄΄ είναι πολύ θετικά ,  και  θέλουμε  να  τονίσουμε  την  ανάγκη , σε συνεργασία με την ΕΣΕΕ , εξεύρεσης  τρόπου  ώστε  αυτό  το  πρόγραμμα  να  εξακολουθήσει  να  ισχύει  και  να  χρηματοδοτείται  από  κοινοτικούς  ή  εθνικούς  πόρους  για  να  έχουν  την  δυνατότητα  ένταξης  περισσότεροι  Δήμοι  και  Εμπορικοί  Σύλλογοι  ή  Επιμελητήρια  με  στόχο , μέσα από τις επιλέξιμες δαπάνες για την υλοποίηση έργων , να υπάρξει  συνολική  αναβάθμιση  των  τοπικών  αγορών.  

Κύριε  Αντιπεριφερειάρχα

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι της περιοχής μας συνεχίζουμε να είμαστε παρόντες και να δίνουμε την πλήρη και πραγματική εικόνα της κατάστασης των επιχειρήσεων και τών αγορών στο μέσο αυτής της πρωτόγνωρης κρίσης της  οποίας  διανύουμε  ήδη  το  δεύτερο  στάδιο.

Παραμένουμε στην πρώτη γραμμή συνεργασίας με τους τοπικούς άρχοντες για την αντιμετώπιση αυτής της οξείας κατάστασης ανάγκης που αντιμετωπίζει η χώρα και το έθνος, προτείνοντας και διεκδικώντας ρεαλιστικά μέτρα στήριξης του εμπορίου, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, της οικονομίας και της κοινωνίας, με στόχο την διάσωσή τους και την ανάκαμψή τους  ώστε  στο  προσκλητήριο  της επόμενης ημέρας  να  μην  λείπει  κανείς , να  μην  έχουμε  νέα  λουκέτα , να  μην  έχουμε  αύξηση  στα  ποσοστά  της  ανεργίας , να  μην  έχουμε  ολόκληρους  δρόμους  με  κλειστά  καταστήματα  και  ,  το  κυριότερο , να  είμαστε  όλοι  υγειονομικά  ασφαλείς .

Με  εκτίμηση

           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Ο   ΓΕΝ.   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Ι.  ΠΑΝΤΑΖΗΣ                                            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΣΑΔΗΛΑΣ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here