Δελτίο Τύπου – Ομιλία Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων

Ομιλία Ολυμπίας Τελιγιορίδου στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου στο σ/ν του ΥΠΑΑΤ: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/633 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και λοιπές διατάξεις».

Ολυμπία Τελιγιορίδου: «Το ζήτημα των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στις σχέσεις μεταξύ των επιχειρήσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων αφορά το σύνολο των μελών- κρατών και προφανώς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την αντιμετώπισή του.

Οι πιέσεις προς το οικονομικά αδύναμο μέρος μιας συμφωνίας, ο μη προσδιορισμός της τιμής ακόμη και με το δέλεαρ των προκαταβολών, οι εκπρόθεσμες πληρωμές, οι ακυρώσεις των συμφωνιών αποτελούν ζητήματα μονομερούς επιβολής του πιο ισχυρού οικονομικά μέρους μιας συμφωνίας προς τον αδύναμο.

Και η επιβολή αυτή γίνεται ακόμη πιο εκβιαστική αν λάβουμε υπόψη και την πίεση των παραγωγών από τις συνθήκες αβεβαιότητας που προκαλούνται από την φύση της παραγωγικής διαδικασίας, όπως κίνδυνοι στην παραγωγή προϊόντων λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και φαινομένων κλιματικής αλλαγής.

Επιπρόσθετα, η προστασία των προμηθευτών γίνεται ακόμη πιο αναγκαία σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας που έχουν προκληθεί επιπλέον και ως αποτέλεσμα των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας. Η μείωση του τουρισμού, το κλείσιμο της εστίασης δημιούργησαν επιπλέον προβλήματα βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων αλλά και της μεταποίησης και της διακίνησης.

Η ενσωμάτωση της οδηγίας πρέπει να βάζει σαφείς κανόνες. Δεν μπορεί για παράδειγμα να απουσιάζει μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης και οι αθέμιτες πρακτικές να παραπέμπονται μόνο μετά από καταγγελία.

Ακολουθείται κι εδώ η ίδια συνταγή της κυβέρνησης περί ατομικής ευθύνης. Η εφαρμογή όμως του νόμου είναι ευθύνη του κράτους και δεν πρέπει να μετακυλίεται στους πολίτες.»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here