Επιστολή της Π.Ο.Ε.Σ. προς ΑΝΥΕΘΑ: «Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας για τη μη χορήγηση της απαλλαγής»

Η επιστολή:

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το σχετικό (β) έγγραφό μας, το οποίο σας κοινοποιήσαμε σχετικώς, γνωρίσαμε τη μη χορήγηση της προβλεπόμενης με τη (γ) όμοια απαλλαγής, μετά από εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας, που φέρεται να παρατηρήθηκε στη Φρουρά Καστοριάς.

Συγκεκριμένα, μας εγνώσθη με τα σχετικά (α) έγγραφα της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς ότι σε Μονάδα της Φρουράς Καστοριάς, στελέχη που εκτελούν υπηρεσία σε φυλάκια συνεχόμενα επί διήμερο ή τριήμερο, με αυξημένη επαγρύπνηση και εγρήγορση, δεν λαμβάνουν την απαλλαγή που δικαιούνται, την επομένη ή τις επόμενες ημέρα/ημέρες, με αποτέλεσμα αφ΄ ενός τη σωματική καταπόνησή τους, με κίνδυνο τυχόν απώλειας υγείας, σε καιρό ειρήνης και αφ΄ ετέρου τη δημιουργία αισθήματος αδικίας.

Έχοντας υπόψη ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού (δ), οι οποίες έχουν εφαρμογή και στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, έχουν καθοριστεί οι ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των στρατιωτικών και ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνώρισε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις, δύνανται εκ της αποστολής τους, σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών, επιθέσεων, σοβαρών ατυχημάτων ή άλλων τέτοιας φύσεως συμβάντων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του κοινωνικού συνόλου, να παρεκκλίνει από την τήρηση των κανόνων σχετικά με το ωράριο εργασίας, εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση την υγεία και την ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού, πλην όμως για όλες τις άλλες συνήθεις δραστηριότητες των Ε.Δ. οι οποίες και λαμβάνουν χώρα υπό κανονικές συνθήκες (όπως είναι και εκτέλεση συγκεκριμένων και επαναλαμβανόμενων επί χρόνια υπηρεσιών), το ωράριο εργασίας θα πρέπει να οργανώνεται σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, δηλαδή 40ωρο εβδομαδιαίως και μη υπέρβαση των οκτώ (8) ωρών ανά 24ωρο σε περίοδο μιας εβδομάδας, εάν πρόκειται για νυκτερινή εργασία.

 

Έχοντας, επίσης, υπόψη ότι με το σχετικό (ε) το Γραφείο Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου του Γ΄ ΣΣ γνωμοδότησε ότι η εκτέλεση συνεχόμενης υπηρεσίας για δύο ή τρεις ημέρες συνιστά, σύμφωνα με την κοινή λογική, εργασία που ενδέχεται να επιβαρύνει τον ανθρώπινο οργανισμό, πόσο δε μάλλον όταν αυτή η εργασία χαρακτηρίζεται από τα θεσμικά κείμενα ως ιδιαιτέρως απαιτητική και κρίσιμη, ενώ, κατά τη γνωμοδότηση, η υπηρεσία εκτελούταν παλαιότερα με εναλλαγή καθηκόντων στο εικοσιτετράωρο χωρίς να διαπιστωθούν δυσχέρειες εξ αυτού του λόγου που να έχουν επιπτώσεις στην εκπλήρωση της αποστολής.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προς αποκατάσταση του προβλήματος που παρουσιάζεται με τη μη χορήγηση των προβλεπόμενων απαλλαγών στο προσωπικό που τις δικαιούται, μετά την εκτέλεση συνεχόμενων επί διήμερο ή τριήμερο υπηρεσιών σε φυλάκια της Φρουράς Καστοριάς.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here