Στην πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου SUPER, κλήθηκαν και ανταποκρίθηκαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας: Προϊόντα Γης Βοΐου, Αναγκαστικός Συνεταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κοζάνης, Proud farm, Μπαγκατζούνης Μάρκος & Υιοί ΑΕΒΕ, Κτήμα Άλφα και Δημητρίου Τυροκομικά καθώς και εκπρόσωποι της ΕΥΔΕΠ του ΠΕΠ της ΠΔΜ και του ΕΕΝ της ΑΝΚΟ.  Μέσα από αυτή τη συνάντηση το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας συμβάλει στην ρεαλιστική αποτύπωση των συνθηκών που δημιουργήθηκαν από την πανδημία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Δυτικής Μακεδονίας και στις προκλήσεις που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν τα αμέσως επόμενα χρόνια.                      

Η  συζήτηση περιλάμβανε τα εξής θέματα:

Α) Ποιες οι επιπτώσεις της πανδημίας :

 • στις πρώτες ύλες
 • στο προσωπικό
 • στην παραγωγή
 • στις επενδύσεις
 • στα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τις ΜμΕ
 • στις αγορές που δραστηριοποιούνται
 • στις εξαγωγές
 • στον κλάδο τους γενικότερα

Β) Η υποστήριξη που δόθηκε από το κράτος ή άλλους φορείς

 • ήταν επαρκής;
 • ήταν στη σωστή κατεύθυνση;
 • χρειάζεται κάποιος ειδικός σχεδιασμός για τους επόμενους μήνες που οι επιπτώσεις είναι ακόμη καταλυτικές;
 • υπήρξαν επιτυχημένες πρακτικές που εφαρμόστηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης;

Εντοπίστηκε σημαντικό έλλειμμα νέων επιστημόνων και εκπαιδευμένου τεχνικού προσωπικού που οφείλεται στη σταδιακή φυγή εκτός της Δυτικής Μακεδονίας (brain drain), που είναι πλέον πολύ έντονη. Υπερθεματίστηκε η απόλυτη διαχρονικά έλλειψη σύνδεσης του πρωτογενή με το δευτερογενή τομέα.  Αποτυπώθηκαν οι θέσεις όλων των εκπροσώπων και σύντομα θα εκπονηθεί μια σχετική έκθεση η οποία θα είναι διαθέσιμη στους φορείς χάραξης πολιτικών υποστήριξης των ΜμΕ στη Δυτική Μακεδονία.

Βασικό συμπέρασμα και κοινή συνισταμένη όλων των συμμετεχόντων είναι πως οι ΜμΕ με τάσεις εξωστρέφειας και στοιχεία καινοτομίας στα προϊόντα τους προσδοκούν ταχύτητα στις διαδικασίες ενίσχυσης, θεματική υποστήριξη νέας γενιάς (πέραν των τυπικών δράσεων που έχουν πλέον ξεπεραστεί από τις συνθήκες) και ποιοτική δικτύωση για την εξωστρέφεια τους και τις δυνητικά νέες αγορές.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ευχαριστεί θερμά τους κκ Μπαγκατζούνη Θ, Κολτσίδα Ν., Δημητρίου Σ., Νίκου Κ., Μητσόπουλο Β., Κωτούλα Α., Ρήγα Δ. και την κ. Παπατέρπου Λ.  

Πληροφορίες για το έργο SUPER του προγράμματος Interreg Europe μέσω του ΕΤΠΑ:

https://www.interregeurope.eu/super/

& από τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριο Στημονιάρη ([email protected])

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here