Την 30η Μαΐου κατατίτεθεται με αριθμό πρωτοκολ. 4794/30.05.2016 προσωπική επιστολή προς τον Δήμαρχο Άργους Ορεστικ??ύ κ. Παναγιώτη Κεπαπτσόγλου όπου για προσωπικούς λόγους ζητείται να γίνει δεκτή η παραίτηση του κ. Χατζή Πέτρου του Χρήστου από την θέση του αντιδημάρχου και προέδρου της οικονομικής επιτροπής του Δήμου.

Λίγες μέρες αργότερα πραγματοποιείται κατ’ ιδίαν συνάντηση του κ.Χατζή με τον κ. Κεπαπτσόγλου για το θέμα της παραίτησης του. Την Δευτέρα 20 Ιουνίου συγκαλείται η ομάδα της πλειοψηφίας του Δήμου για να συζητήσει κάποια τρέχοντα θέματα και συζητείται και το θέμα της παραίτησης του κ.Χατζή Πέτρου. Μετά από έντονη συζήτηση ο Δήμαρχος ανακοίνωσε ότι δεν κάνει δεκτή την παραίτηση για προσωπικούς λόγους που επικαλείται ο κ.Χατζής. 

          Την 29η Ιουλίου παραδίδεται σε δικαστικό επιμελητή από τον κ.Χατζή εκ νέου επιστολή παραίτησης η οποία παραπέμπει στο σκεπτικό της πρώτης επιστολής παραίτησης και η οποία επιδίδεται επί αποδείξει στον κ.Δήμαρχο.

          Την 1η Ιουλίου,

Μετά από αυτές τις ενέργειες σύμφωνα με το νόμο ο Δήμαρχος υποχρεούται να κάνει δεκτή την παραίτηση δίχως άλλο.

         

Έτσι έχουν τα γεγονότα της παραίτησης του κ.Χατζή Πέτρου του Χρήστου από θεσμικές θέσεις του Δήμου προς άρση εντυπώσεων που δημιουργήθηκαν από ραδιοφωνικές και άλλων μέσων ανακοινώσεις. 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here