Τα τμήματα Γενικής Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου Άργους Ορεστικού θα πραγματοποιήσουν ημερήσι?? εκπαιδευτική επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη,  στο Θέατρο  της Μονής  Λαζαριστών ,  στα πλαίσια των  μαθημάτων   Αρχαίων  και Νέων Ελληνικών , στις 10/03/2017 . 

Μετάβαση και επιστροφή οδικώς Άργος Ορεστικό – Θεσσαλονίκη  – Άργος Ορεστικό.

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών που θα συμμετάσχουν  80.Αριθμός συνοδών 4.

Προσφορές ταξιδιωτικών γραφείων θα γίνονται δεκτές σε σφραγισμένο φάκελο με τα επισυναπτόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά σε πρωτότυπη μορφή, και όχι με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι 13/02/2017 ώρα 12:00 το μεσημέρι, στη Διεύθυνση ΓΕΛ.  ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Π. Μελά 2, Τ.Κ. 52200, ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ.

΄Ανοιγμα προσφορών 13/02/2017 και ώρα 13:00 π.μ στο γραφείο του Δ/ντή του σχολείου.

Στις προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων πρέπει να αναγράφονται :

  1. Το μεταφορικό μέσο και τυχόν πρόσθετες προδιαγραφές (έμπειρος οδηγός, πούλμαν πολυτελείας, κλπ.)

  2. Λοιπές υπηρεσίες (παρακολούθηση εκδηλώσεων σύμφωνα με τα παραπάνω).

  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ

  4. Υποχρεωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

  5. Ασφάλιση που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας (επιστροφή χρημάτων σε μαθητή σε περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας ματαιωθεί η συμμετοχή του)

  6. Φ.Π.Α. εκδρομής

  7. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού και επιβάρυνση ανά μαθητή

ipaideia.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here