Πρόσκληση Παρουσίασης Στρατευσίμων Κλάσης 2024 (γεννηθέντων το έτος 2003 για κατάθεση Δελτίου Απογραφής)

ΣΧΕΤ.:      Ν. 3421/2005 “Στρατολογία των Ελλήνων και Άλλες Διατάξεις”


    1. Σας υπενθυμίζουμε, ότι την 31 Μαρτίου 2021 λήγει η προθεσμία
κατάθεσης Δελτίου Απογραφής  των στρατευσίμων  της κλάσης 2024
(γεννημένοι το έτος 2003) που διαμένουν  στους νομούς Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας, ήτοι Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας,
(ανεξάρτητα των Μητρώων Αρρένων εγγραφής τους). Η κατάθεση του Δελτίου
Απογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού
τόπου www.stratologia.gr , και προϋποθέτει οι στρατεύσιμοι να διαθέτουν
Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και κωδικούς taxisnet.

    2.  Εναλλακτικά οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024, λαμβάνοντας υπόψη
τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς του κοροναϊού
Covid-19, μπορούν να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής προσερχόμενοι σε
οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ)(ώρες από 08:00 έως 14:00) ή
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή
Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό. Σχετικές
οδηγίες για την διαδικασία κατάθεσης Δελτίου Απογραφής είναι διαθέσιμες
στην επίσημη ιστοσελίδα του Νομικού Σώματος www. stratologia.gr.

    3. Παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι αποδέκτες, στους οποίους
κοινοποιείται το παρόν, για τις δικές τους κατεπείγουσες ενέργειες, ώστε
το περιεχόμενο αυτού να καταστεί γνωστό στους στρατευσίμους με
οποιοδήποτε κατά την κρίση τους πρόσφορο και αποτελεσματικό τρόπο,
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα ελλιπούς ενημέρωσής τους, προς
αποφυγή επιβολής διοικητικών κυρώσεων,  λόγω εκπρόθεσμης ή μη κατάθεσης
Δελτίου Απογραφής.

    4. Χειρίστρια Θέματος: ΕΠ.ΟΠ. Επχιας (ΝΟΜ) Βίλδου Αθανασία,
Εισηγήτρια 1ου Τμήματος, τηλ 2461350716.


                                       Ανχης(ΝΟΜ) Βασιλική Λάζου                                          Διευθύντρια

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here