Σημαντικά ποσοστά πώλησης στα μινκπαρά την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά

λοκληρώθηκε η δημοπρασία Ιουνίου της Saga Furs με την παρουσία περισσοτέρων των 450 αγοραστώναπό διάφορες αγορές κατά τη διάρκεια των οχτώ ημερών πώλησης. Από τα 3,9 εκατομμύρια μινκ πωλήθηκε σχεδόν το 75% και από τα 800 000 foxγουνοδέρματα πουλήθηκε ποσοστό μεγαλύτερο του 90%.

Οι πωλήσεις στις αλεπούδες πήγαν πολύ καλά με 100% ποσοστά πωλήσεων στους κύριους τύπους

Η προσφορά των 70 000 γουνοδερμάτων Blue Shadow Fox πωλήθηκε σε ποσοστό 100% σε σταθερές τιμές σε σύγκριση με τις τιμές Μαρτίου. Οι Κινέζοι αγόρασαν το μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς με καλή υποστήριξη από την Τουρκία, ευρωπαϊκή βιομηχανία μόδας και Κορέα.

Μια συλλογή 35.000 γουνοδερμάτωνFinnraccoon πωλήθηκε σε ποσοστό 80 % σε τιμές χαμηλότερες κατά 10 – 15 %.

Επίσης η προσφορά των 550.000 γουνοδερμάτων πωλήθηκε σε ποσοστό 100% σε μια δραστήρια αίθουσα με ανταγωνισμό σε τιμές ελαφρά χαμηλότερες σε σύγκριση με τις τιμές Μαρτίου. Στις πωλήσεις κυριάρχησε η Κίνα με καλή υποστήριξη από Τουρκία και Κορέα.

Οι BlueFrostFox πωλήθηκαν σε ποσοστό 75% και σε τιμές  χαμηλότερες κατά 5-10% κυρίως στην Κίνα, Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μόδας και Τουρκία, με υποστήριξη από Κορέα.

Στην δημοπρασία των αλεπούδων παρευρέθηκαν περισσότεροι των 400 αγοραστών με περισσότερους των 150 από την Κίνα.

Το Blue Shadow Fox Top Lot αγοράστηκε από τον κ Qian Jueming, αντιπρόσωπο της EP Yaying Fashion Group Co. Ltd. China, για 550 Eurosαάγουνόδερμα.

Σημαντικά ποσοστά πώλησης και στα μινκπαρά την αβεβαιότητα στην παγκόσμια αγορά

Η δημοπρασία Ιουνίου των μινκ της SagaFurs ξεκίνησε με την προσφορά PearlκαιPalomino από την οποία πωλήθηκε το 70 % σε τιμές ελαφρά χαμηλότερες από τα πρόσφατα (Απριλίου) ευρωπαϊκά επίπεδα τιμών. Ένας σημαντικός αριθμός από γουνοδέρματαregularvelvet αποσύρθηκαν με σκοπό την υπεράσπιση του επιπέδου τιμών.

ΟιμεγαλύτερεςαγορέςέγινανγιατηνΚίνα μευποστήριξη από την Τουρκία και την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία μόδας.

Τα περίπου 800,000 Brown, Mahogany καιBlackαρσενικά μινκ,πωλήθηκαν και πάλι σε ελαφρά χαμηλότερες τιμές ακολουθώντας την γενική τάση πωλήσεων. Η προσφορά των 580,000 αρσενικών Brown minks πωλήθηκε σε ποσοστό σχεδόν 80%. Τα 200,000 Mahogany και Black mink γουνοδέρματα πωλήθηκαν σε ποσοστό 70%. Κύριοι αγοραστές αυτών των τύπων ήταν η Κίνα με κάποια υποστήριξη από την Τουρκία και τη Ρωσία.

Η προσφορά των 900,000 θηλυκών Brown, Mahogany, Black και Pastel mink πωλήθηκε σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75% σε τιμές ελαφρά χαμηλότερες των πρόσφατων (Απριλίου) ευρωπαϊκών επιπέδων με κύριους αγοραστές την Κίνα, την Κορέα και την Ρωσία.

Η συλλογή πλέον των 70,000 Pastel mink πωλήθηκε σε ποσοστό 70% σε σταθερές τιμές.

Από την προσφορά των 750,000 SilverblueκαιSapphire mink, τα αρσενικά Silverblueπωλήθηκαν σε ποσοστό 80% τα αρσενικάSapphire 95%, ενώ τα θηλυκά 60% κυρίως σε ελαφρά χαμηλότερες τιμές σε σύγκριση με τα πρόσφατα (Απριλίου) ευρωπαϊκά επίπεδα τιμών. Κάποια από τα regular skins αποσύρθηκαν με σκοπό να κρατηθεί το επίπεδο τιμών. Η Κίνα προέβη στις μεγαλύτερες αγορές με υποστήριξη από την Κορέα και τηνΡωσία.

Η Jindo Co. Ltd. αγόρασε το Top Lotθηλυκών Sapphire προς 180 Eur ανά δέρμα.

Τα 500,000 White mink και κυρίως τα αρσενικάείχαν πολύ καλή ζήτηση σε μια δραστήρια αίθουσα. Η συλλογή πωλήθηκε 100%. Μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν η Κίνα με καλή υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Μόδας.

Από την προσφορά των 110,000 Black Cross mink, τα αρσενικά πωλήθηκαν σε ποσοστό 90% σε ελαφρά χαμηλότερες τιμές, ενώ τα θηλυκά είχαν πιο επιλεκτική ζήτηση και αποσύρθηκαν μερικώς.

Ευχόμαστε σε όλους τους πελάτες μας ένα καλό καλοκαίρι και σας περιμένουμε στην επόμενη δημοπρασία μας τον Σεπτέμβριο, με επιθεώρηση γουνοδερμάτων από 10 έως 13 και πωλήσεις από 14 έως 18 Σεπτεμβρίου 2018.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here