Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία»
(ΔΕΔΑ) για το Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2021-2025.

Το Δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας
Επειδή, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δεν υφίσταται σήμερα δίκτυο διανομής. Ο Διαχειριστής προτείνει
την ανάπτυξη δικτύου μέσης πίεσης 19 bar κατά 103,5 χιλιόμετρα και του δικτύου χαμηλής πίεσης 4 bar κατά 238
χιλιόμετρα στην επόμενη πενταετία. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ανάπτυξη δικτύου διανομής στις πόλεις Καστο-
ριά, Άργος Ορεστικό, Μανιακοί, Δρέπανο, Φλώρινα, Μαυροδένδρι, Κρόκος και Περδίκκας, και τροφοδότησή τους
μέσω διασύνδεσής τους με τον αγωγό TAP, καθώς και στα Γρεβενά με τροφοδότηση με CNG. Η ΔΕΔΑ εκτιμά ότι οι
συνολικές διανεμόμενες ποσότητες φυσικού αερίου στην πενταετία 2021‐2025 θα ανέλθουν σε 62.029 MWh για
τους οικιακούς, 76.243 MWh για τους εμπορικούς και 78.338 MWh για τους βιομηχανικούς τελικούς πελάτες.

Διαβάστε την Έγκριση του Προγράμματος Ανάπτυξης της εταιρείας με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΔΕΔΑ) για το Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδας για την περίοδο 2021-2025.

.ΕΔΩ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here