Η ευγενής και εξέχουσα αυτή δημοτική αρχή θα μας απαντήσει επιτέλους γιατί συντηρεί μια οργανωμένη δράση μ??ζικής δηλητηρίασης σε όλα τα μέρη του δήμου; Κύριε Αγγελή , σε σας προσωπικά απευθύνομαι.

Διαβάστε σας παρακαλώ το νόμο 4235/2014
6. Το άρθρο 9 του ν. 4039/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Δήμοι υποχρεούνται να μεριμνούν για την περισυλλογή και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Η αρμοδιότητα αυτή μπορεί να ασκείται και από συνδέσμους Δήμων, καθώς και από φιλoζωικές ενώσεις και σωματεία, αφού προηγηθεί σχετική έγγραφη συμφωνία με τον αρμόδιο Δήμο, ο οποίος έχει τη συνολική εποπτεία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς εντός των διοικητικών του ορίων. Οι κατά τα ως άνω φιλοζωικές ενώσεις και σωματεία που εγκρίνονται από τον αρμόδιο Δήμο οφείλουν να διαθέτουν υποδομή, συνιστάμενη στην ύπαρξη κατάλληλων σχετικών εγκαταστάσεων ή οχημάτων μεταφοράς ζώων και ανθρώπινο δυναμικό με εμπειρία στο χειρισμό των ζώων. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται το είδος και ο αριθμός των εγκαταστάσεων και των οχημάτων, καθώς και η εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού, που πρέπει να διαθέτουν οι φιλοζωικές ενώσεις και τα σωματεία, για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτής της παραγράφου.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 9, το έκτο εδάφιο αυτής, αντικαθίσταται ως εξής:
«Υπό την εποπτεία των Δήμων, μπορούν να ιδρυθούν και να λειτουργούν καταφύγια ή και κτηνιατρεία αδέσποτων ζώων συντροφιάς και από φιλοζωικά σωματεία και ενώσεις, που διαθέτουν το κατάλληλο κτηνιατρικό προσωπικό, τουλάχιστον έναν κτηνίατρο ανά 50 ζώα, την τεχνική υποδομή, τις εγκαταστάσεις και τον αναγκαίο εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, όπως ισχύουν.»
κτλ κτλ κτλ

Τα γνωρίζετε αυτά ως κτηνίατρος; Ως δήμαρχος;
Πού είναι ο επαγγελματισμός σας, η αγάπη σας για τον τόπο, το ειδικό σας ενδιαφέρον, ο ζήλος σας να επιλύσετε προσωπικά ένα σημαντικό ζήτημα των δημοτών, της πόλης και του νόμου;
Ζητάω μόνο το αυτονόητο και τίποτα παραπάνω σ΄ αυτή την Καστοριά πια.

http://www.odigostoupoliti.eu/nomos-42352014-zoa-sintrofia…/

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here